Zrównoważony rozwój

Poczucie społecznej odpowiedzialności jest częścią naszej kultury organizacyjnej, częścią naszego DNA.

Jako fabryki samochodów dostawczych i komponentów jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą i dobrym sąsiadem. Mamy świadomość wpływu jaki wywieramy na otoczenie, chcemy równoważyć ten wpływ poprzez poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Volkswagen Poznań

W grudniu 2014 roku Zarząd naszej firmy wraz z dyrektorami Zakładów oraz przewodniczący OM NSZZ Solidarność przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która precyzuje kluczowe dla nas wyzwania i jasno definiuje najważniejsze cele. Dokument powstał po blisko roku intensywnych prac i licznych konsultacji z przedstawicielami wszystkich obszarów. Strategia wraz z zestawem wskaźników stanowi dziś podstawę odpowiedzialnego zarządzania naszą firmą.

Przeczytaj naszą strategię

Priorytety zaangażowania społecznego

Volkswagen Poznań realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników, sąsiadów, instytucji publicznych, otoczenia biznesowego, a także środowiska.

Dowiedz się więcej

Projekty zrównoważonego rozwoju

Sprawdź jakie projekty realizuje Volkswagen Poznań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej o naszych projektach

Dialog sąsiedzki

Dobre sąsiedztwo to nasz cel i zobowiązanie. Dbałość o dobre relacje z sąsiadami naszych zakładów produkcyjnych jest na stałe wpisana w strategię naszej działalności.

Dowiedz się więcej

Środowisko

Zrównoważony rozwój wymaga jednoczesnych działań w obszarze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Volkswagen Poznań to firma odpowiedzialnie podchodząca do problemów ochrony środowiska, która dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować oddziaływanie na otoczenie. Pracownicy Volkswagen Poznań są dumni ze swoich dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, a jednocześnie mają świadomość wyzwań, którym muszą sprostać w przyszłości.

Dowiedz się więcej

Pracownicy

Jednym z priorytetów strategii Volkswagena jest bycie najlepszym pracodawcą. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest prowadzenie permanentnego i szczerego dialogu z pracownikami i partnerem społecznym.

Dowiedz się więcej

Diversity&Inclusion

Każdy z nas jest inny. Każdy tak samo ważny.

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi bezwzględny priorytet działań dla Volkswagen Poznań.

Zobacz więcej

Integrity i Compliance

Dowiedz się więcej