Compliance

Zapewnienie zgodności działania z regułami wewnętrznymi, przepisami prawa i uznanymi standardami zachowań.

EN | DE

Miarą sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa jest realizacja celów finansowych oraz wdrażanie ciągłych innowacji, które gwarantują rozwój, a zatem i przyszłość przedsiębiorstwa.

Istotne jest również jak nasze przedsiębiorstwo osiąga sukces. Dlatego o sukcesie decyduje uczciwe i poprawne pod względem etycznym postępowanie kierownictwa i każdego indywidualnego pracownika oraz transparentne i terminowe przekazywanie wewnętrznych i zewnętrznych informacji i sprawozdań. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju mamy wszyscy świadomość odpowiedzialności za ekonomiczne oraz ekologiczne skutki naszych działań.


Wspólnie chronimy reputację marek Koncernu Volkswagen. Kodeks Postępowania (Code of Conduct) służy nam jako wiążąca wytyczna w codziennym zawodowym życiu oraz wskazuje obszary wymagające szczególnej uwagi i wrażliwości na możliwe wystąpienie ryzyka i konfliktów.


Szczególnie istotny jest również wdrożony system powiadamiania nieprawidłowości. 

 

Szczegółowe informacje w zakresie zgłoszenia nieprawidłowości są dostępne poniżej oraz na stronie Koncernu Volkswagen: https://www.volkswagenag.com. 


Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio na adres: io@volkswagen.de


W przypadku pytań dot. Compliance skontaktuj się z nami: compliance@vw-poznan.pl


Integrity

Integrity oznacza robienie tego, co właściwe z własnego przekonania - w poczuciu odpowiedzialności za naszą firmę, za partnerów biznesowych i jako członek społeczeństwa. Obejmuje to również niezłomność w trzymaniu się osobistych zasad - niezależnie od nacisków emocjonalnych, ekonomicznych i społecznych.


Integrity nie można narzucić za pomocą zasad, ale można ją osiągnąć jedynie poprzez postawę i wewnętrzne przekonanie. Stanowi to podstawę sukcesu biznesowego Koncernu Volkswagen i naszej marki Volkswagen Samochody Dostawcze i jest stawiane na równi z naszymi celami ekonomicznymi.


Integrity dotyczy wszystkich - dlatego również pracownicy są aktywnie zaangażowani w działania na rzecz Integrity w Volkswagen Poznań.

Nasz System powiadamiania o nieprawidłowościach
(System Whistleblower)

Przestrzeganie przepisów ustawowych i zasad wewnętrznych stanowią najwyższy priorytet w Grupie Volkswagen.

Sukces naszej Grupy opiera się na Integrity i Compliance. W celu spełnienia określonych standardów należy powziąć wiedzę o potencjalnych naruszeniach naszych pracowników lub dostawców i położyć im kres. Dlatego też powierzyliśmy Centralnemu Biuru Dochodzeniowemu obsługę w naszym imieniu niezależnego, bezstronnego i poufnego Systemu Whistleblower.


Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy z Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie i podejmują systematyczne działania następcze.  Kluczowym filarem naszego Systemu Whistleblower jest zasada sprawiedliwości proceduralnej. Gwarantuje jak największą ochronę sygnalistom, osobom zamieszanym w sprawę oraz pracownikom uczestniczącym w dochodzeniu.


Obejmuje również możliwość anonimowego zgłaszania i anonimowej komunikacji. Grupa Volkswagen gwarantuje, że nie będzie podejmować żadnych kroków w celu identyfikacji anonimowych sygnalistów, którzy nie nadużywają Systemu Whistleblower. Co istotne, działania odwetowe wobec osób zgłaszających przypadki naruszenia oraz wszystkich osób, które przyczyniają się do prowadzenia dochodzeń, nie będą tolerowane. Osoby zamieszane w sprawę są uważane za niewinne do czasu udowodnienia naruszenia. Dochodzenia będą prowadzone z zachowaniem najwyższej poufności, a informacje przetwarzane w sposób uczciwy i szybki, z uwzględnieniem odpowiedniej ochrony.


W jaki sposób rozpatrujemy Twoje zgłoszenie?


Wykwalifikowani i doświadczeni koledzy z Biura Dochodzeniowego dokładnie badają każde zgłoszenie dotyczące potencjalnego naruszenia pracownika Grupy Volkswagen i systematycznie podejmują dalsze działania. Najpierw otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Następnie Biuro Dochodzeniowe dokonuje oceny Twojego zgłoszenia. Obejmuje to zebranie faktów, w szczególności od osoby zgłaszającej. Tylko wtedy, gdy ta wstępna ocena wykaże podstawy do podejrzenia naruszenia, rozpocznie się dochodzenie prowadzone przez specjalną jednostkę dochodzeniową. Następnie wyniki dochodzenia zostaną ocenione przez Biuro Dochodzeniowe i zalecone zostaną odpowiednie środki. Informacje o stanie* i wyniku postępowania zostaną przekazane Państwu bez zbędnej zwłoki.


Potencjalne naruszenia Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych przez dostawców, w tym poważne zagrożenia i naruszenia praw człowieka i środowiska przez bezpośrednich i pośrednich dostawców, można również zgłaszać do Biura Dochodzeniowego - jak również zgłoszenia wymagające w inny sposób natychmiastowego działania. Biuro Dochodzeniowe poinformuje odpowiedzialne działy, które odpowiednio zajmą się sprawą. Obejmuje to w szczególności podjęcie niezbędnych środków w celu zminimalizowania lub zakończenia naruszeń i/lub zagrożeń. 


*Czas przetwarzania jest zróżnicowany w zależności od przedmiotu procedury

Masz pytania lub zastrzeżenia dotyczące działalności Volkswagen Poznań?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia dotyczące produktów lub usług świadczonych przez Volkswagen Poznań lub naszych partnerów biznesowych, prosimy o kontakt: https://volkswagen-poznan.pl

Uprzejmie prosimy o zrozumienie, że System Whistleblower nie służy do rozpatrywania skarg klientów.


Dokonywanie zgłoszeń w naszym Systemie Whistleblower.

System Whistleblower oferuje różne kanały zgłaszania potencjalnych naruszeń pracowników, które umożliwiają szybkie sprawdzenie i w razie potrzeby reakcję naszej firmy.

Infolinia 24/7

Zgłoszenia można dokonać 365 dni, 24 godziny, korzystając z międzynarodowego, bezpłatnego numeru:

+800 444 46300

Jeśli Twój lokalny operator telefoniczny nie obsługuje usługi bezpłatnej, możesz zadzwonić pod następujący płatny numer:

+49 5361 946300

Mają Państwo możliwość skorzystania z internetowej platformy komunikacyjnej [Link] do kontaktu z Biurem Dochodzeniowym w wielu językach. System ten jest poufny i technicznie zabezpieczony.

Nawet jeśli preferowany przez Państwa język nie jest oferowany w kanale raportowania, mogą Państwo użyć dowolnego języka do przekazania zgłoszenia. Możesz również skontaktować się z Biurem Dochodzeniowym w dowolnym języku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Volkswagen Poznań wyznaczył zewnętrznych prawników do pełnienia funkcji Rzeczników. Doradzają oni w zakresie systemu Whistleblower lub zapewniają, że zgłoszenia od sygnalistów są przekazywane anonimowo do Biura Śledczego, jeśli jest taka potrzeba.

Jeśli chcesz skontaktować się z Rzecznikiem, możesz znaleźć jego dane kontaktowe tutaj: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

Kontakt z Biurem Dochodzeniowym można uzyskać poprzez e-mail:

io@volkswagen.de

Centralne Biuro Dochodzeniowe


Adres pocztowy:

Centralne Biuro Dochodzeniowe

Box 1717

38436 Wolfsburg Niemcy


Osobiście:

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pisząc e-mail na adres: io@volkswagen.de

Czy masz pytania lub potrzebujesz lokalnej osoby kontaktowej?

Pytania dotyczące Systemu Whistleblower w Volkswagen Poznań można kierować do Biura Dochodzeniowego ale również do naszego Compliance Officera poprzez adres e-mail: Compliance@vw-poznan.pl

.