Strategia zrównoważonego rozwoju

Jako fabryka samochodów dostawczych mamy świadomość wpływu jaki wywieramy na otoczenie, chcemy równoważyć ten wpływ poprzez poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Volkswagen Poznań

W grudniu 2014 roku Zarząd naszej firmy wraz z dyrektorami Zakładów oraz przewodniczący OM NSZZ Solidarność przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która precyzuje kluczowe dla nas wyzwania i jasno definiuje najważniejsze cele. Dokument powstał po blisko roku intensywnych prac i licznych konsultacji z przedstawicielami wszystkich obszarów. Strategia wraz z zestawem wskaźników stanowi dziś podstawę odpowiedzialnego zarządzania naszą firmą.

Pobierz plik: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Volkswagen Poznań

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes

Zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą opisującą działania Volkswagen Poznań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest to pierwsza publikacja zbierająca projekty skierowane do pracowników oraz otoczenia zewnętrznego.

Pobierz broszurę: Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes

Strategia podatkowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa publikujemy "Strategię podatkową Volkswagen Poznań" za rok 2020 i 2021.


Pobierz dokument za rok 2020