Priorytety zaangażowania społecznego

Volkswagen Poznań realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników, sąsiadów, instytucji publicznych, otoczenia biznesowego, a także środowiska.

Poczucie społecznej odpowiedzialności, jest częścią naszej kultury organizacyjnej, częścią naszego DNA

Dzięki temu jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą i dobrym sąsiadem. Jako fabryka samochodów użytkowych mamy świadomość wpływu jaki wywieramy na otoczenie, chcemy równoważyć ten wpływ poprzez poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

Volkswagen Poznań realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników, sąsiadów, instytucji publicznych, otoczenia biznesowego, a także środowiska.


Chcemy być aktywnym uczestnikiem życia lokalnych społeczności i wspólnie z mieszkańcami dbać o lepszą przyszłość i warunki rozwoju. Chcemy wspierać projekty ważne dla Wielkopolan i zgodne z naszą filozofią działania. Jednym z narzędzi realizacji naszych założeń jest określenie oraz stosowanie priorytetów zaangażowania społecznego. W tym celu wyznaczyliśmy kluczowe obszary, które będziemy wspierać.


Do zdefiniowanych priorytetów zaangażowania społecznego w Volkswagen Poznań należą:

  • Edukacja
  • Ochrona klimatu
  • Działalności charytatywnej

Proces przysporzeń

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe typu non-profit, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, szkoły oraz inne placówki opiekuńczo - oświatowe jak również jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. Zastrzegamy, że nie będziemy wspierać osób prywatnych, inicjatyw komercyjnych, nastawionych na osiągnięcie zysków przez wnioskodawcę, związanych z funkcjonowaniem partii politycznych, działań niezgodnych z prawem. Wspierane działania muszą być także zgodne z kodeksem etycznym koncernu Volkswagen. Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu konkretnych projektów zwracamy uwagę na aktywny udział mieszkańców przy ich realizacji, długofalową współpracę oraz efektywność zaplanowanych działań. Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności te realizowane na poznańskiej Wildzie, w Antoninku, w Swarzędzu oraz w okolicach Wrześni, czyli w obszarach, gdzie spółka prowadzi działalność produkcyjną. Prośby o wsparcie można kierować na adres zaangazowanie.spoleczne@vw-poznan.pl.