Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi bezwzględny priorytet działań dla Volkswagen Poznań.

Nieustannie podejmujemy działania minimalizujące zagrożenia dla pracowników.

Uważamy, że dobrej jakości produkt, powstaje tylko w bezpiecznych warunkach.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi bezwzględny priorytet działań dla Volkswagen Poznań. Nieustannie podejmujemy działania minimalizujące zagrożenia dla pracowników. Uważamy, że dobrej jakości produkt, powstaje tylko w bezpiecznych warunkach. Jesteśmy w trakcie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy zgodnego z normą ISO 45001. Wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa nakładamy zarówno na siebie, jak i naszych dostawców i podwykonawców. Przed rozpoczęciem współpracy z Volkswagen Poznań prosimy o zapoznanie się i postępowanie według aktualnych wytycznych i standardów VWP.

Zapoznaj się zasadami bezpieczeństwa
i informacjami o zagrożeniach podczas pracy na terenie VWP

Instruktaż BHP dla Gości - zobacz więcej

Instruktaż dla pracowników firm zewnętrznych

Wersja PL
Wersja DE
Wersja EN
Wersja UA

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie BHP

I nagroda za rok 2021 w konkursie Volkswagena dla najbezpieczniejszego zakładu w kategorii montaż pojazdów, 2022


XII 2020 r. - I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii powyżej 250 pracowników w Konkursie Państwowej Inspekcji Pracy pt.: „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”


Award for the best Corporate Image Film of 13th FilmAT festival for „VW. Wszędzie widzimy bezpieczeństwo”, 2018


XI 2013 r. - I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii powyżej 250 pracowników w Konkursie Państwowej Inspekcji Pracy pt.: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”


XI 2013 r. – laureat na szczeblu centralnym w Konkursie Państwowej Inspekcji Pracy pt.: „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”


Laureat konkursu „Mniej WypadkówWielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012


I Nagroda Głównego Inspektora Pracy w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, 2006