Dla dostawców

Materiały pośrednio i bezpośrednio produkcyjne.

Koncernowa baza danych dostawców.


Wymagania Koncernu VW AG.

„Wymagania Koncernu Volkswagen w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunkach z partnerami handlowymi” precyzują oczekiwania Koncernu VW AG, jakie powinni spełniać - w ramach swoich wewnętrznych procesów w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju - partnerzy handlowi, którzy mają udział w tworzeniu wartości naszych produktów.


Pełen tekst Wymagań znajdziecie Państwo na stronie www.vwgroupsupply.com w rubryce „Nachhaltigkeit“. Składając ofertę do Volkswagen lub realizując zamówienie potwierdzacie Państwo przyjęcie do wiadomości Wymagań Koncernu Volkswagen w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunkach z partnerami handlowymi.


Wersja PL:

Regulamin wejść i wjazdów dla gości i dostawcówWersja UKR:

Regulamin wejść i wjazdów dla gości i dostawcówOgólne warunki zakupu

Wersja PL:Wersja EN:


Wytyczne BHP w zależności od zakresu i rodzaju zlecenia:


- Wymagania Działu BHP VWP dot. wszelkiego rodzaju budowy, przebudowy, integracji i modernizacji linii technologicznych (wersja PL)

Der VWP_Arbeitssicherheitsanforderungen an alle Bau-, Umbau-, Integrations- und Modernisierungsarten der technologischen Linien bei VW Poznań Sp. z o.o.

- Załącznik 1. Wykaz norm zharmonizowanych (wersja PL)

- Anhang Nr 1. Normen Maschinen

- Załącznik 2. Koncepcja odciągu przy zgrzewaniu i klejeniu (wersja PL)

- Anhang Nr 2.  Absaugkonzepte Punktschweißkleben Audi / VW

- Załącznik 3. Zabezpieczenie przenośników  automatycznych wykorzystywanych w produkcji samochodów przez niemiecki  przemysł motoryzacyjny (wersja PL)

- Anhang Nr 3. Absicherung automatischer Förderanlagen in der Fahrzeugfertigung der deutschen Automobilindustrie

- Załącznik 4. Techniczne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy realizacji procesów logistycznych w VWP (wersja PL)

- Anhang Nr. 4 Technische Maßnahmen zur Absicherung derlogistischen Prozesse in VWP
Podatek u źródła