Diversity&Inclusion w Volkswagen Poznań

Każdy z nas jest inny. Każdy tak samo ważny.

W Volkswagen Poznań każdego dnia kształtujemy kulturę organizacyjną, której podstawą jest szacunek do drugiego człowieka.

Wiemy, że jest to nieodłączny element, dzięki któremu jesteśmy konkurencyjni jako organizacja i atrakcyjni jako pracodawca. Innowacje, produkty i usługi na najwyższym poziomie są możliwe właśnie dlatego, że tworzą je różnorodne zespoły.


To właśnie nasi pracownicy stworzyli definicję zgodnie z którą realizowana jest polityka Diversity&Inclusion w naszej organizacji.

Czym jest dla nas Różnorodność? 

Różnorodność

Dla nas różnorodność to szerokie spektrum wymiarów, które sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy. Mamy świadomość, że każda osoba w organizacji niesie ze sobą różnorodny zestaw doświadczeń zawodowych i życiowych, umiejętności, kompetencji, a także przekonań religijnych i kulturowych. Z różnorodności można czerpać korzyści tylko, gdy rozpoznamy te różnice zrozumiemy, że jest to siła napędowa organizacji. Dzięki różnorodnym perspektywom jesteśmy innowacyjni i aktywnie wspieramy rozwój naszego biznesu.

A czym jest dla nas Inclusion (włączenie społeczne)?

Inclusion

Zależy nam na tym, aby w naszej organizacji każdy mógł być sobą, czuć się w miejscu pracy komfortowo i miał możliwość rozwijania swojego potencjału. Dbamy, aby być organizacją włączającą, w której każdy z nas dba o to, żebyśmy wzajemnie czuli się szanowani i akceptowani, i o to by dostrzegać i czerpać korzyści z wszystkich wymiarów różnorodności każdego dnia. W związku z tym nieustannie dążymy do tego, aby wszystkie nasze procesy były transparentne i włączające, tak aby nasi pracownicy mieli jednakowe możliwości rozwoju bez względu na takie aspekty  jak wiek, płeć, pochodzenie, poglądy, status społeczny i wszelkie inne wymiary różnorodności..

Donec rutrum

W jaki sposób nasze aktywności wspierają politykę Diversity&Inclusion?

Wspólnie celebrujemy

 • Świętujemy jubileusz 25-lecia pracy
 • Realizujemy program Dziękuję na emeryturę
 • Wspieramy rodziców i przyszłe mamy dzięki programowi Przyszła Mama

Dbamy o rozwój

 • Wspieramy rozwój pracowników, ich kompetencji i umiejętności
 • Realizujemy rekrutacje wewnętrzne
 • Angażujemy pracowników do lokalnych oraz międzynarodowych projektów
 • Oferujemy eksperckie szkolenia Diversity&Inclusion kadrze managerskiej oraz pracownikom

Mówimy o różnorodności

 • Obchodzimy Europejski Miesiąc Różnorodności w ramach którego organizujemy cykl wydarzeń Fabryka Różnorodności
 • Obchodzimy Dzień Kobiet oraz Dzień Mężczyzn

Angażujemy się i pomagamy

 • Każdy nasz pracownik może włączyć się w działania na rzecz D&I i być Ambasadorem Diversity
 • Realizujemy politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną
 • Realizujemy wolontariat pracowniczy
 • Wspieramy akcje charytatywne programem 1+1=3

… a to jeszcze nie wszystko!

 • Wpieramy kobiety na rynku pracy -  szczególnie w zawodach technicznych
 • Kształcimy uczennice i uczniów
 • Współpracujemy z uczelniami
 • Dbamy o wellbeing i zdrowie fizyczne oraz psychiczne naszych pracowników