Projekty zrównoważonego rozwoju

Najważniejsze projekty zrównoważonego rozwoju

Niebieskie granty

6 grantów wysokości od 10 000 do 30 0000 złotych każdy na wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska oraz integracji społecznej dla organizacji pozarządowych z Wielkopolski! Łączna pula konkursu wynosi 180 000 złotych

Dowiedz się więcej

Carbon Forest

Carbon Forest to las przyszłości, w którym prowadzi się dodatkowe działania w celu zwiększenia pochłaniania CO2 z atmosfery oraz jego magazynowania. Las węglowy powstał w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Volkswagen Poznań w Antoninku.

Dowiedz się więcej

Program 1+1=3

W ramach programu „1+1=3" pracownicy fabryki Volkswagen Poznań zebrali w ramach zbiórki publicznej 1 000 000 zł na rzecz osób potrzebujących.

Dowiedz się więcej

Odzysk ciepła

Dzięki temu projektowi ogrzewanych jest ponad, 100 budynków mieszczących ok. 6500 mieszkań i zmniejszono roczne zużycie CO2 o 2440 ton.

Zobacz więcej

Farma fotowoltaiczna

Wszystkie zakłady Volkswagena Poznań, zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dostarczaną dzisiaj przez zewnętrznych dostawców.

Dowiedz się więcej

Zaangażowanie na rzecz ofiar wojny w Ukrainie

Polski Czerwony Krzyż otrzyma strategiczne wsparcie od grupy Volkswagen w Polsce. Środki finansowe przeznaczone przez Volkswagen Poznań na pomoc Ukrainie w 2022 roku to: 1 500 000 PLN.

Dowiedz się więcej

Bioróżnorodność

Działania na rzecz bioróżnorodności i dbamy o środowisko naturalne i ochronę klimatu inwestując w nowoczesne rozwiązania technologiczne, edukację i stwarzając przyjazne ludziom i zwierzętom otoczenie.

Zobacz więcej

Dla błękitnego nieba  

W jaki sposób możemy zahamować niekorzystne zmiany klimatyczne? Wspólną troską o czyste powietrze! 

Dowiedz się więcej