Farma fotowoltaiczna

Na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni powstanie farma fotowoltaiczna, która docelowo obejmie niemal 20 ha powierzchni i wytwarzać będzie w sumie 15 MW energii elektrycznej.

Farma fotowoltaiczna

Wszystkie zakłady produkcyjne Volkswagena Poznań, zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, dostarczaną dzisiaj przez zewnętrznych dostawców. Poczyniliśmy krok w kierunku samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej, co pozytywnie wpłynie na bilans energetyczny spółki. Na terenie zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni powstała farma fotowoltaiczna, która docelowo obejmie niemal 20 ha powierzchni i wytwarzać będzie w sumie 15 MW energii elektrycznej.