Dla błękitnego nieba

W jaki sposób możemy zahamować niekorzystne zmiany klimatyczne? Wspólną troską o czyste powietrze!

Wszyscy wiemy, jak ważna jest nasza  wspólna troska o czyste powietrze.

Zdajemy sobie również coraz większą sprawę ze stopnia w jakim oddziałujemy na warunki klimatyczne panujące na Ziemi.

O projekcie

Czy możemy w jakiś sposób zahamować te niekorzystne zmiany?

Oczywiście, że tak! Dlatego też postanowiliśmy podjąć się przedsięwzięcia badawczo-naukowego, który ma na celu uświadomić nam jak wiele możemy zrobić!

„Dla błękitnego nieba” jest pierwszą tego typu inicjatywą, w której łączą swoje siły Volkswagen Poznań oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Celem projektu jest aktywne zaangażowanie dzieci i młodzież w proces badawczy i popularyzację wiedzy w zakresie zmian klimatycznych.

Raport wiosenny

Przeczytaj raport okresowy z badań: grudzień 2021 r. – maj 2022 r.

Pobierz raport

Do kogo kierowany jest projekt?

Projekt kierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z Wielkopolski.


W oparciu o koncepcję nauki obywatelskiej (ang.: citizen science)  uczniowie szkół uczestniczących w projekcie wcielą się w rolę naukowców-amatorów. Nauka obywatelska jest czasami opisywana jako „udział społeczeństwa w badaniach naukowych”, którego rezultatem jest nie tylko postęp w badaniach naukowych, lecz również zwiększenie zaangażowania społecznego w proces badawczy, a także wzrost zrozumienia nauki przez społeczeństwo.

Podczas projektu…

...Pytamy!

Co to jest powietrze?
Jakie zanieczyszczenia występują w powietrzu oraz jaki mają wpływ na nasze zdrowie?
Jak możemy poprawić jakość powietrza w swojej okolicy?
Czy mamy wpływ na klimat naszej planety?

…Badamy!

Nauka obywatelska czyli wszystkie ręce na pokład!
Budujemy sieć badawczą.Każdy może zostać naukowcem – prowadzimy badania w terenie

…Rozumiemy!

Interpretacja – czyli po co nam wyniki badań?Podaj dalej! Przekazujemy zdobytą wiedzę.

Zmieniamy!

Uczymy się dobrych praktyk i przekazujemy je dalej.


Edukacyjna przygoda... czyli nauka w praktyce!

 • Uczniowie w trakcie projektu będą się uczyć samodzielnie zadawać pytania, poszukiwać odpowiedzi i wyciągać wnioski z prowadzonych badań,
 • Uczniowie będą prowadzić badania w terenie zamiast przyswajania "suchych" faktów w szkole,
 • Samodzielne odkryją prawidłowości w pomiarach i poszukają odpowiedzi w celu wyjaśnienia obserwowanych faktów,
 • Powiążą obserwację czegoś niewidzialnego (powietrza) ze stanem środowiska (m.in.: zmiany w szacie roślinnej, występowanie zanieczyszczeń pyłowych, smogu, susza

Dla dobra planety... kształtujemy nowe, lepsze nawyki.

 • Wdrożona w projekcie aktywna forma edukacji pomoże dzieciom i młodzieży podejmować właściwe wybory w życiu codziennym, które wesprą ochronę klimat oraz stanu jakości powietrza,
 • Uzyskana wiedza pomoże wpływać na zachowania dorosłych, którzy często nie zauważają u siebie wieloletnich niewłaściwych nawyków i zachowań,
 • Swoimi działaniami nagłośnimy problem jakości powietrza i zmian klimatycznych w środowisku lokalnym, co ma szansę przyczynić się do promocji właściwych zachowań proekologicznych.

Edukacja klimatyczna... oparta na wspólnych badaniach i płynących z nich wniosków.

 • Z czego składa się powietrze?
 • Jakie występują w nim zanieczyszczenia i jaki  jest ich wpływ na zdrowie?
 • Dlaczego ważne jest badanie jakości powietrza?
 • Jaki wpływ na jakość powietrza i klimat mają obiekty znajdujące się wokół (ulica, bloki/domy, ruch samochodowy itp.)?
 • Jak można wpłynąć na powietrze w różnych miejscach wyników, i warunki mikroklimatyczne (np. brak lub obecność roślin drzew, zielona i niebieska infrastruktura)?
 • Przekonać się, jak mała zmiana (trawnik zamiast betonu, jazda na rowerze zamiast samochodu itp.) może przynieść pozytywne rezultaty.

Etapy projektu
(zakończenie projektu)

Nabór zgłoszeń odbędzie się w okresie od dnia 07.10.2021 roku do dnia 25.10.2021 roku. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Projekcie jest: a) przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Dyrektora zainteresowanej szkoły oraz nauczyciela wyznaczonego jako Koordynatora formularza zgłoszenia (widocznego na dole strony), którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej projektu wraz z oświadczeniem o zaakceptowaniu Regulaminu w całości; b) nadesłanie wraz z formularzem zgłoszenia prezentacji stworzonej przez uczniów zainteresowanej szkoły (z klas 4-8) na temat: „Co mogę zrobić dla błękitnego nieba” w formie prezentacji multimedialnej albo – w przypadku stworzenia pracy w formie niecyfrowej – w formie skanu pracy zapisanego w pliku PDF lub zdjęcia przedstawiającego pracę; Zgłoszenia udziału w Projekcie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dlablekitnegonieba@ppnt.poznan.pl 

Wybór zostanie dokonany przez Komisję na podstawie subiektywnej oceny tzn. najlepszych zgłoszeń pod kątem ich oryginalności, kreatywności i atrakcyjności.W skład Komisji wejdą przedstawiciele Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz PPNT - Laboratorium Wyobraźni.
Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana do 26.10.2021 na stronie internetowej projektu.

Trwa od listopada 2021 do czerwca 2022
Szkoły zakwalifikowane do projektu otrzymają na czas jego realizacji jeden zestaw badawczy przeznaczony do pomiarów jakości powietrza. Będzie on służył do pomiaru wskazanych parametrów raz w miesiącu w wyznaczonych wcześniej trzech lokalizacjach. Każda szkoła będzie miała za zadanie wykonać comiesięczne badania jakości powietrza atmosferycznego oraz wspomagających parametrów meteorologicznych. To doskonała forma zamienienia teorii na wciągającą praktykę!
Badamy, uczymy się, rozumiemy, zmieniamy!

Koniec projektu przewidziany jest na koniec czerwca. Na zakończenie Projektu Uczestnicy, którzy zrealizowali Projekt w wyróżniający się sposób, zostaną zaproszeni na piknik naukowy oraz otrzymają nagrody.

Lista szkół zakwalifikowanych do programu.

Pobierz dokument z listą szkół zakwalifikowanych do programu Dla błękitnego nieba.

Pobierz plik


Partnerzy projektu