Proces przysporzeń i sponsoringu

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności te realizowane na poznańskiej Wildzie, w Antoninku, w Swarzędzu oraz w okolicach Wrześni, czyli w obszarach, gdzie spółka prowadzi działalność produkcyjną.

Proces przysporzeń

O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe typu non-profit, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, szkoły oraz inne placówki opiekuńczo - oświatowe jak również jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. Zastrzegamy, że nie będziemy wspierać osób prywatnych, inicjatyw komercyjnych, nastawionych na osiągnięcie zysków przez wnioskodawcę, związanych z funkcjonowaniem partii politycznych, działań niezgodnych z prawem. Wspierane działania muszą być także zgodne z kodeksem etycznym koncernu Volkswagen. Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu konkretnych projektów zwracamy uwagę na aktywny udział mieszkańców przy ich realizacji, długofalową współpracę oraz efektywność zaplanowanych działań.