Szkoła branżowa I stopnia

Dołącz do nas!

Kieruj się zajawką zawodowo.

Od 2005 roku Volkswagen Poznań we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz od 2016 roku z Zespołem Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni prowadzi  klasy patronackie na poziomie branżowej szkoły I stopnia obecnie w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, automatyk (z elementami mechatroniki),  mechatronik (z elementami odlewnictwa) oraz mechanik precyzyjny. 

Dołącz do nas!

Jak długo trwa nauka?

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata.


W pierwszej klasie zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkole. Wyjątkiem jest zawód mechatronik z elementami odlewnictwa – uczniowie tej klasy przychodzą na zajęcia praktyczne do Szkoły Odlewników Volkswagen Poznań już w drugim semestrze pierwszej klasy.


W drugiej i trzeciej klasie uczniowie wszystkich zawodów rozpoczynają zajęcia praktyczne w fabrykach Volkswagen Poznań. Praktyki odbywają się w obszarach produkcyjnych Zakładu nr 1 na poznańskim Antoninku, w Zakładzie nr 2 w Białężycach, Zakładzie nr 3 na poznańskiej Wildzie, a także na Zakładzie nr 4 w Swarzędzu-Jasinie w QTC, czyli Centrum Szkoleniowo Treningowym. Zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonym warsztacie praktycznej nauki zawodu na terenie fabryki w Swarzędzu-Jasinie, w obszarach produkcyjnych fabryk w Antoninku, w Odlewni na poznańskiej Wildzie, a także w fabryce we Wrześni. Dodatkowo uczniowie zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych realizują praktyki w autoryzowanych serwisach samochodowych marek koncernu VW.


Praktyki wakacyjne odbywają się po pierwszej i po trzeciej klasie, trwają 4 tygodnie. 


A po szkole? Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, przygotować się do matury i rozpocząć studia! Nasi uczniowie z powodzeniem łączą pracę i naukę, zdobywając dalsze wykształcenie. 

O nas

Dorota Dziedzic

Kierownik Kształcenia Zawodowego Volkswagen Poznań 

Joanna Pietrzyk

Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie automatyk
Volkswagen Poznań 

Janusz Walewski

Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie automatyk Volkswagen Poznań

Piotr Osiński

Instruktor praktycznej nauki zawodu w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych Volkswagen Poznań

Adam Wrona

Opiekun praktyk w zawodzie mechatronik z el. odlewnictwa Volkswagen Poznań  

Ariel Grabski

Opiekun praktyk w zawodzie Mechanik precyzyjny 

Witold Tomczyk

Opiekun praktyk w zawodzie Mechanik precyzyjny 

Hanna Bagrowska

Kształcenie Zawodowe
sprawy organizacyjne

Zadzwoń lub napisz do nas:

 

Dorota Dziedzic

dorota.dziedzic@vw-poznan.pl

tel. +48 662 160 416


Hanna Bagrowska

hanna.bagrowska@vw-poznzn.pl

+48 735 991 379

 

Joanna Pietrzyk

joanna.pietrzyk@vw-poznan.pl

tel. +48 883 399 144

 

Janusz Walewski

janusz.walewski@vw-poznan.pl

Tel. +48 883 399 314

 

Piotr Osiński

piotr.osinski1@vw-poznan.pl

tel. +48 735 909 006

 

Adam Wrona

adam.wrona@vw-poznan.pl

tel. +48 883 398 599

 

Ariel Grabarski

ariel.grabarski@vw-poznan.pl

tel. +48 883 398 885

 

Witold Tomczyk

witold.tomczyk@vw-poznan.pl

tel. +48 883 399 484

 

Tu nas spotkasz

 • Drzwi otwarte kształcenia zawodowego Volkswagen Poznań 
 • Drzwi otwarte w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
 • Drzwi otwarte w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni
 • Tydzień Zawodów w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
 • Noc naukowców na Politechnice Poznańskiej
 • Arena zawodów na Międzynarodowych Targach Poznańskich
 • Targi edukacyjne na Międzynarodowych Targach Poznańskich
 • Spotkania informacyjne w szkołach podstawowych powiatu poznańskiego oraz wrzesińskiego

Poznaj zawody, w których uczymy

Automatyk (z elementami mechatroniki)

Dowiedz się czego Cię nauczymy, gdzie będziesz się uczyć oraz gdzie masz szansę pracować.

Przeczytaj więcej

Mechatronik (z elementami odlewnictwa)

Dowiedz się czego Cię nauczymy, gdzie będziesz się uczyć oraz gdzie masz szansę pracować.

Przeczytaj więcej

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Dowiedz się czego Cię nauczymy, gdzie będziesz się uczyć oraz gdzie masz szansę pracować.

Przeczytaj więcej

Mechanik precyzyjny

Dowiedz się czego Cię nauczymy, gdzie będziesz się uczyć oraz gdzie masz szansę pracować.

Przeczytaj więcej

Rekrutacja

Terminy rekrutacji odbywają się zgodnie z harmonogramem wydanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W sekretariatach naszych szkół partnerskich pobierzesz ulotkę ze szczegółowym terminarzem rozmów rekrutacyjnych i badań lekarskich przeprowadzanych przez Volkswagen Poznań. 

Twoje korzyści

 • Uczysz się w fabrykach, które należą do jednego z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie 
 • Zdobywasz doświadczenie i wiedzę fachową od doświadczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu Volkswagen Poznań Otrzymujesz pakiet dodatkowych szkoleń technicznych dopasowany do zawodu
 • Uczysz się w warsztacie wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt
 • Najlepsi uczniowie mają możliwość udziału w międzynarodowych projektach
 • Będziesz mieć możliwość uzyskania certyfikatu  Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej AHK, umożliwiający pracę w wielu krajach Unii Europejskiej (po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zawodach: automatyk z elementami mechatroniki, mechatronik z elementami odlewnictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Umowa o pracę na czas trwania nauki i możliwość dalszej współpracy z Volkswagen Poznań

Pobierz broszurę

Poznaj naszą ofertę kształcenia zawodowego i dołącz do naszej ekipy.


Zobacz PDF