Zrównoważony rozwój. Pracownicy Volkswagen Poznań posadzili już 100 000 drzew

07 października 2022

Volkswagen Poznań podsumowuje dotychczasową współpracę z Nadleśnictwem Babki, w trakcie której pracownicy Volkswagen Poznań posadzili już 100 000 drzew na terenach bezpośrednio sąsiadujących z zakładem Volkswagena w Antoninku. „Jako firma wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w zakresie ochrony środowiska. Możemy je osiągnąć tylko razem, we wspólnej odpowiedzialności wspierając się wzajemnie. Dlatego ważna jest dla nas współpraca z parterami i najbliższym otoczeniem.” mówi Dietmar Mnich, prezes Zarządu Volkswagen Poznań i dodaje „Konsekwentnie redukujemy ślad węglowy, dotyczy to naszych produktów, procesów we wszystkich naszych zakładach i wszystkich pracowników. Zasilamy nasze fabryki OZE, inwestujemy w najnowocześniejsze technologie, w systemy odzyskiwania energii, sadzimy lasy i dbamy o nie przyczyniając się do ochrony klimatu.”

W ciągu minionych lat pracownicy Volkswagen Poznań posadzili w pobliżu fabryki w Poznaniu 100 000 drzew. Znaczną część z tej sumy stanowi pierwszy w Poznaniu las węglowy, czyli ekosystem leśny o zwiększonej pochłanialności dwutlenku węgla oraz o walorach biocenotycznych. Ten niekonwencjonalny las powstał na terenie obejmującym 17,76 ha w obszarze Nadleśnictwa Babki w listopadzie ubiegłego roku i był efektem współpracy Volkswagen Poznań, Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Babki oraz z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Wśród posadzonych drzew są buk zwyczajny, cis pospolity, jodła pospolita, daglezja zielona, dąb bezszypułkowy oraz głóg dwuszyjkowy. „Współpraca z Volkswagen Poznań to nie tylko sadzenie nowego lasu to również dbanie o posadzone sadzonki i okoliczny las przez pracowników VW. Taki sposób współpracy uczy nas wszystkich jak razem po sąsiedzku może swoje zadania realizować przemysł i lasy państwowe” mówi Robert Okińczyc, Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki.

Jak co roku, od dwunastu lat, w ostatnim tygodniu września w spółce Volkswagen Poznań obchodziliśmy Tydzień Ochrony Środowiska. Jest to cykl wydarzeń koncentrujących się na dekarbonizacji, oszczędności energii i wody oraz na różnorodności biologicznej. Programy tygodni środowiskowych uzupełniają zajęcia praktyczne, wykłady eksperckie, warsztaty. Nasadzenia. Ciekawą pozycją w tegorocznym programie był wykład pt. Drugie życie elektronarzędzi.

„Nasi pracownicy bardzo chętnie angażują się w akcje pro-środowiskowe, często sami je inicjują, stąd wydarzenia takie jak Tydzień Ochrony Środowiska zawsze są pozytywnie przyjmowane. Realizujemy inicjatywy koncernu VW, ale mamy też swoją tradycję – tematyczne akcje środowiskowe organizujemy już od co najmniej 2010. Akcje takie jak ta, mają na celu poprawę świadomości środowiskowej i są doskonałą okazją do integracji – wspólnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, a przy tym możemy zrobić coś dobrego dla planety, np. posadzić czy posprzątać las. Natomiast uczestnictwo w webinarach, konferencjach pozwala Nam poszerzyć wiedzę oraz pogłębić świadomość na tematy istotne z punktu widzenia ochrony środowiska” – mówi Monika Hajbowicz kierownik Działu Ochrony Środowiska Volkswagen Poznań.

Ochrona klimatu to priorytet Volkswagen Poznań ujęty w ramach strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Spółka podejmuje szereg działań wpływających na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla by do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym z punktu widzenia bilansu CO2. Aby osiągnąć ten ambitny cel Volkswagen Poznań regularnie wdraża projekty, których celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko zakładów produkcyjnych spółki w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. Wszystkie fabryki Volkswagen Poznań zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Jednym z innowacyjnych działań Spółki korzystnych zarówno dla ochrony środowiska, jak i mieszkańców Poznania, jest technologia odzysku ciepła, którą opracowała Odlewnia Volkswagen Poznań wspólnie z Veolia Energia Poznań, dzięki której wytworzone podczas procesów przemysłowych ciepło, zamiast do atmosfery, trafia do sąsiadujących z Odlewnią 6500 mieszkań.

Dodatkowo we współpracy z Nadleśnictwem Czerniejewo we Wrześni w ubiegłych latach wolontariusze i pracownicy Volkswagen Poznań posadzili 15 tysięcy drzew. Tam zalesiony teren ma powierzchnię 2 ha. Nasadzenia drzew prowadzone są także przez wolontariuszy Volkswagen Poznań w ramach dialogu sąsiedzkiego, np. w miejscowości Chocicza Mała.