Zdrowy pracownik, zdrowa firma

10 października 2016

Volkswagen Poznań Sp. z o. o. został laureatem nagrody głównej w konkursie Pracodawców RP pod hasłem „Zdrowy pracownik, zdrowa firma” w kategorii Duże Przedsiębiorstwo.

Rozdanie nagród  odbyło się w ramach I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP w dniach 29-30 września 2016 roku w warszawskim Hotelu Sheraton. Nagrodę w imieniu Zarządu Spółki Volkswagen Poznań odebrała z rąk Kapituły Konkursu  Kierownik Ochrony Zdrowia lek. med. Dorota Niedbalska. Organizatorzy podkreślili, że wyróżnienie to otrzymuje nasza firma za strategiczne i  kompleksowe podejście do ochrony zdrowia pracowników, poprawę ich komfortu życia  i pracę oraz działania wspomagające zachowania równoległe między pracą a życiem prywatnym.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie firm, instytucji, organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę, dbają o zdrowie swoich pracowników, stwarzają pracownikom warunki do dbania o własne zdrowie, podejmują działania zachęcające pracowników do zdrowego trybu życia, przeznaczają środki celowe na wszelkie formy działań prozdrowotnych wśród pracowników.