Wybrano zwycięzców projektu "RoboCamp"

28 marca 2016

W dniu 18 marca 2016 r. konferencją podsumowującą zakończyła się realizacja projektu ROBOCAMP, którego celem była promocja nauk ścisłych wśród uczniów. Podczas konferencji odbyła się również zasadnicza część projektu,  konkurs robotów, które uczniowie projektowali, budowali i programowali przez ostatni miesiąc. Volkswagen Poznań został Partnerem Projektu.

W konkursie wzięło udział 7 drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne i średnie z powiatu śremskiego.

Każdy z zaprezentowanych robotów charakteryzował się wysokim poziomem rozwiązań technologicznych, wyjątkową kreatywnością i licznymi propozycjami usprawnień produkcyjnych. Zaproponowane rozwiązania były bardzo różnorodne, a każdy szczegół robotów dokładnie zaplanowany. Krótki czas na zaprezentowanie robotów skłaniał przedstawicieli drużyn do maksymalnego  skupienia się na zasadniczych funkcjonalnościach . Mimo to drużyny wykazały się dużą dojrzałością naukową i prezentacją wyłączne istotnych walorów technicznych. Zbudowane roboty były odpowiedzią na współczesny postęp technologiczny i silną presją podnoszenia konkurencyjności w branżach produkcyjnych. Roboty oceniała komisja, składająca się z przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym z Volkswagen Poznań  Sp.z o.o., Rehau Sp.zo.o., PW KARO S.C. oraz ekspert z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych w maszynach przemysłowych.

Komisja konkursowa oceniała przygotowane projekty przez pryzmat kilku kryteriów. Wśród najważniejszych z nich warto wymienić :  odpowiednie sprecyzowanie problemu badawczego, jego analiza, istniejące w praktyce rozwiązania, propozycję nowych rozwiązań (nowe elementy z wartością dodaną, istniejące rozwiązania udoskonalone).  Ocenie podlegał również sam  zespół i sposób prezentacji. Tutaj komisja zwracała uwagę na współpracę w zespole, podział obowiązków, kreatywność załogi czy sposób przedstawienia informacji o stworzonym robocie.

Krótka lista trzech najlepszych projektów:

  1. Miejsce – drużyna ZSR Team z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie
  2. Miejsce – drużyna EkoInf_A z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
  3. Miejsce – drużyna GoldTM z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie

Volkswagen Poznań był Partnerem merytorycznym projektu, zaś jego Sponsorem Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest- Park”