Volkswagen Poznań z podwójną nagrodą Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

28 grudnia 2014

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych już po raz ósmy przyznała nagrody dla najbardziej znaczących inwestorów mijającego roku . W tym roku aż dwie spośród trzech nagród przyznano spółce Volkswagen Poznań.

Już po raz ósmy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) nagrodziła najważniejszych inwestorów, którzy w mijającym roku zdecydowali się ulokować swój kapitał w Polsce. Nagrody przyznawane są w trzech głównych kategoriach: „Wartość inwestycji”, „Wielkość zatrudniania” oraz „Nowoczesne technologie”. W tegorocznej edycji kapituła konkursowa przyznała także specjalne nagrody za całokształt działalności, a także  wyróżnienie dla polskiego inwestora. W tym roku w dwóch spośród trzech głównych kategorii nagrodę zdobył Volkswagen Poznań. Poznańska spółka zdobyła nagrodę w kategorii „Wartość inwestycji” oraz „Zatrudnienie” w związku budową nowej fabryki w Białężycach k. Wrześni. W nowej fabryce, w której od drugiej połowy 2016 roku produkowana będzie nowa generacja modelu Volkswagen Crafter zatrudnienie znajdzie 3000 osób. Inwestycja Volkswagena przyczyni się także do utworzenia nowych miejsc pracy u dostawców. Obecnie na terenie przyszłej fabryki trwają już pierwsze prace budowlane. Z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusza Haładyja (w kategorii „Największa inwestycja pod względem wartości”) oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marka Buciora (w kategorii „Zatrudnienie”) nagrodę odebrał Członek Zarządu ds. Finansowych i Organizacji Volkswagen Poznań Szymon Trzebiatowski.

 „To wielki zaszczyt odebrać w imieniu Volkswagen Poznań kolejną, prestiżową nagrodę związaną z naszą koronną inwestycją we Wrześni. Przypomnijmy, iż 16.10.14 Pan Prezes Ocksen odebrał nagrodę dla największego bezpośredniego inwestora zagranicznego w Polsce w latach 2013-2014 w kategorii Najlepszy Niemiecki lub Austriacki Inwestor.Cieszę się, że wielkość i znaczenie tej inwestycji są tak pozytywnie postrzegane, a działalność naszej Spółki wyróżniana w skali kraju i regionu. W pełni podzielam słowa Pana Prezesa Sławomira Majmana, że do sukcesu Polski jako kraju przyciągającego nowe inwestycje przyczynia się nasz, polski kapitał ludzki. Także w przypadku nowego projektu Volkswagena w Polsce doświadczenie i doskonałe wyniki pracy załogi z Poznania miały znaczący wpływ na decyzję Koncernu Volkswagena o lokalizacji inwestycji”. - powiedział po otrzymaniu nagrody Szymon Trzebiatowski.

Od początku roku PAIiIZ zakończyła 50 projektów inwestycyjnych, które stworzą 30 tys. miejsc pracy. Według stanu na połowę grudnia, wartość projektów zakończonych przy udziale PAIiIZ jest dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym i wynosi ponad 1,8 mld euro.