Volkswagen Poznań rozszerza współpracę z Zespołem Szkół Nr 1 w Swarzędzu

15 marca 2019

Zarząd Volkswagen Poznań Sp. z o.o. wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu i w obecności Starosty Poznańskiego zawarli umowę o współpracy. Dzięki podpisanemu porozumieniu spółka obejmie swoim patronatem kolejne dwa kierunki kształcenia - tym razem na poziomie technikum. Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji: „Potrzebujemy osób, które będą łączyć kompetencje przyszłości - wiedze digitalną, umiejętność szybkiego uczenia się z wiedzą techniczną i mechatroniką. Absolwent tego kierunku to będzie informatyk, który odnajdzie się w obszarze produkcyjnym.” Zgodnie z zawartym porozumieniem strony deklarują chęć współpracy w szczególności w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów technikum oraz wzajemnej wymiany wiedzy. Spółka Volkswagen Poznań od 2005 roku współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, a od 2016 roku z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni. W Swarzędzu firma prowadzi klasy patronackie dla uczniów na poziomie branżowej szkoły I stopnia w 5 zawodach: monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. We Wrześni natomiast uruchomiona została klasa w zawodzie mechanik precyzyjny. Dotychczas, przez blisko 15 lat prowadzenia procesu kształcenia zawodowego, spółka Volkswagen Poznań zatrudniła ponad 400 absolwentów swoich klas patronackich, co stanowi blisko 90% wszystkich uczniów kończących edukację pod szyldem Volkswagen Poznań. Kolejnych 178 uczniów obecnie kształci się w klasach dwóch szkół zawodowych.