Volkswagen Poznań celebruje współpracę z uczelniami

30 czerwca 2018

Zarząd Volkswagen Poznań wspólnie z Rektorami i studentami poznańskich i krajowych uczelni wyższych świętuje i podsumowuje kończący się rok akademicki. W czasie gali celebrującej współpracę z uczelniami, specjaliści z Volkswagen Poznań przez pryzmat konkretnych przykładów pokazują, że innowacyjne, elastyczne i projektowe działania są atrakcyjne dla studentów. Taka forma współpracy przynosi wymierne korzyści każdej ze stron.

Biznes razem z nauką

Poznańska fabryka Volkswagena na co dzień w ramach umów partnerskich współpracuje z 6 poznańskimi uczelniami wyższymi: Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Wychowania Fizycznego. Zbliżający się koniec roku akademickiego to dobry moment na podsumowanie kolejnego roku współpracy. Wczoraj w Poznaniu odbyła się gala celebrująca efekty programów i aktywności studenckich realizowanych przez Volkswagen Poznań w kooperacji z uczelniami.

Jako największy pracodawca w regionie odczuwamy obowiązek aktywnej współpracy z uczelniami wyższymi i studentami. Mamy to szczęście, że wśród władz uniwersyteckich mamy niezwykle zaangażowanych i otwartych partnerów do współpracy. Niewątpliwie obie strony czerpią z tego korzyści oferując innowacyjne programy edukacyjne. My uczymy się jak patrzeć na świat oczami młodych, oni zaś mogą korzystać z doświadczenia i wiedzy bardziej doświadczonych kolegów. Co ciekawe, obie strony dochodzą zawsze do tych samych wniosków, że zarówno teoria, jak i praktyka powinny iść ze sobą w parze. A jeśli dodamy do tego chęci i pasję mamy idealnego kandydata. Gala współpracy z uczelniami jest dla nas idealną okazją do tego, by wspólnie świętować synergię pomiędzy biznesem i edukacją – mówi Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji Volkswagen Poznań.

#Praktyczniej się nie da

W czasie gali przedstawiciele poznańskiej fabryki Volkswagena zaprezentowali najważniejsze aktywności oraz działania skierowane bezpośrednio do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Podczas uroczystości wręczono m.in. umowy dla studentów studiów dualnych, czyli  nowatorskiej w skali kraju organizacji studiów, która łączy wiedzę praktyczną z teoretyczną. Kończąc studia absolwenci mogą pochwalić się tytułem inżyniera, a także zawodem „Automatyk”, który zostaje potwierdzony egzaminem Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK).  Studia dualne skierowane są do studentów kierunku „Automatyka i Robotyka”  Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Taką praktyczną formę kształcenia pozytywnie opiniuje Rektor Uczelni, prof. Tomasz Łodygowski:  „Volkswagen Poznań wspierał i nadal to czyni, wszelkie działania wspomagające edukację inżynierską dostarczając jej pierwiastek praktyczny. Ta współpraca uczelni akademickiej i odpowiedzialnego za tę utylitarną część edukacji partnera gospodarczego przynosi oczekiwane, wspaniałe rezultaty. Cieszy mnie również współpraca zespołów naukowców z uczelni z Volkswagenie, a w tym współpraca zespołu badawczo-rozwojowego, który po latach powstał w Poznaniu. Spełniane są tu ambicje stron, że przecież innowacyjne, niezbędne zmiany w konstrukcji nadwozia projektowanych tu samochodów mogą być wykonywane na miejscu w poznańskiej fabryce.„

Przykładem praktycznej formy współpracy nauki i biznesu jest także konkurs „Be the best”w ramach, którego zespoły studentów opracowują innowacyjne projekty w odpowiedzi na przedstawione tematy. Co ważne, wszystkie one dotyczą problemów, których rozwiązywaniem zajmują się na co dzień pracownicy spółki. To doskonała okazja do tego, by być może po raz pierwszy skonfrontować wiedzę teoretyczną z rzeczywistą sytuacją biznesową. W tym roku studenci z całego kraju m.in. opracowywali system nadzoru nad usuwaniem awarii na spawalni wraz z aplikacją na urządzenia mobilne czy proponowali rozwiązania w zakresie konstrukcji i zabudowy auta tupu Cargomat z możliwością odbioru paczek z mobilnego auta.  Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe (nawet do 10. 000 złotych) oraz udział w letnich praktykach.

Nie tylko dla przyszłych inżynierów

Volkswagen podejmuje działania dedykowane jednak nie tylko przyszłym inżynierom. Studentom i absolwentom kierunków nietechnicznych oferuje możliwości rozwoju m.in. w ramach programu stypendialnego Business Development Program (BDP), który realizowany jest wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. To  trwający 4 lata swoisty pakiet doświadczenia zawodowego na start umożliwiający zdobycie wiedzy praktycznej już w czasie studiów, a także wyjazd na semestr nauki do Niemiec, który współfinansowany jest przez firmę. Zaraz po obronie pracy magisterskiej każdy absolwent programu odbywa 2-letni płatny staż w przedsiębiorstwie. W czasie trwania gali listy stypendialne odebrało kolejnych 3 uczestników programu BDP oraz 9 osób biorących udział w programie stypendialnym Engineer Development Program skierowanym do inżynierów. „Nasza uczelnia kształci dla biznesu i prowadzi badania służące gospodarce. Dlatego tak ważna jest dla nas systematyczna i bardzo konkretna współpraca z przedsiębiorstwami. Ta współpraca to jedna z najsilniejszych stron UEP, wpływająca na jego czołową pozycję wśród polskich uczelni – dodaje prof. dr hab. Maciej Żukowski Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Volkswagen Poznań oferuje także praktyki projektowe , które pozwalają studentom w elastyczny sposób łączyć naukę ze zdobywaniem wiedzy praktycznej. W czasie trwania praktyk realizują konkretny projekt, dzięki czemu maja realny wpływ na funkcjonowanie zakładów spółki. Program praktyk projektowy pozwala studentom zdobyć trudne, ale tak bardzo potrzebne pierwsze doświadczenie zawodowe.

„Do naszego grona dołączają właśnie kolejni ambitni, pełni pomysłów młodzi ludzie z pasją: studenci dualni kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej, stypendyści programów rozwojowych Engineer i Business Development Program, praktykanci z 11 uczelni wyższych z całego kraju i finaliści ogólnopolskiego konkursu Be the Best. W naszej strategii employer brandingowej nacisk kładziemy również na aktywności realizowane w naturalnym środowisku studenta. Organizujemy VWP Week na Politechnice, nasi eksperci prowadzą wykłady i warsztaty fachowe na wybranych uczelniach, wspieramy koła naukowe i projekty studenckie. Poprzez ciągłą współpracę VW Poznań z nauką dążymy do tego, by młodym ludziom ułatwić wejście na rynek pracy.” – mówi na koniec Jolanta Musielak.