Swarzędzkie dzieci i ryby mają głos

30 października 2013

Blisko 400 kg szczupaków zostanie wpuszczonych dzisiaj do Jeziora Swarzędzkiego, by wspomóc proces oczyszczania i przywracania równowagi biologicznej tego akwenu. To działanie, zwane biomanipulacją, prowadzone jest w Swarzędzu po raz kolejny. Nad akcją czuwają naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dłuższej perspektywie jezioro ma zostać w pełni przywrócone do użytku dla okolicznych mieszkańców i turystów.

Zabieg zarybiania jest częścią długofalowego procesu uzdrawiania Jeziora Swarzędzkiego, realizowanym przez Miasto i Gminę Swarzędz przy współpracy z Volkswagen Poznań. W akcję zaangażowała się również społeczność lokalna, a w szczególności jedna z najmłodszych grup. Część ryb zostanie wpuszczona do jeziora przez uczniów pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. W placówce trwają już przygotowania do tego wydarzenia.

Dla naszych uczniów to z pewnością ciekawa okazja do bezpośredniego kontaktu z przyrodą - mówi Dyrektor SP 1, Elżbieta Nawrocka. - Podstawa programowa zakłada, że uczeń kończący klasę III podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, a zarybianie jeziora daje nam możliwość wprowadzenia teorii w praktykę.

Dlaczego wybór padł właśnie na szczupaki? Dzięki wpuszczeniu tych drapieżników do akwenu wodnego ograniczona zostanie populacja ryb planktonożernych (płotki, karasie, leszcze). To z kolei zatrzyma zanik mikroskopijnych organizmów roślinnych żyjących w jeziorze, a w dłuższym czasie przyczyni się do poprawy natlenienia akwenu. Pozytywny wpływ ma na nie również funkcjonowanie specjalnego aeratora, który zainstalowany został w jeziorze 2 lata temu przez Miasto Swarzędz i VW Poznań.

Jak tłumaczy prof. Stanisław Podsiadłowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który zaprojektował cały proces rewitalizacji Jeziora Swarzędzkiego i czuwa nad jego realizacją, podjęte działania korzystnie wpływają na naturalną florę i faunę w tym miejscu. – Zadanie to realizuje urządzenie zwane aeratorem pulweryzacyjnym z napędem wietrznym, który intensywnie natlenia strefę naddenną akwenu wodnego i ma wpływ na znajdujące się w niej substancje oraz związki chemiczne takie jak fosfor czy siarkowodór.

Środowa akcja zarybiania nie jest zatem pierwszym przedsięwzięciem przyczyniającym się do odnowy Jeziora Swarzędzkiego. W projekcie dużą rolę odgrywa współpraca publiczno–prywatna pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Volkswagen Poznań, prowadzącym działania proekologiczne nie tylko w Swarzędzu, ale również w Antoninku i na poznańskiej Wildzie.

– Chcemy aktywnie uczestniczyć w działaniach proekologicznych realizowanych w naszym najbliższym otoczeniu – wyjaśnia Monika Hajbowicz, Kierownik Działu Komunikacji Volkswagen Poznań. – Są one nie tylko elementem strategii zrównoważonego rozwoju naszej spółki, ale co ważniejsze przyczyniają się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Poznania i okolic. Dowodem na to jest ich zaangażowanie w realizowany przez nas projekt „Niebieskie Granty” czy środową akcję.

Korzyści z działań ekologicznych prowadzonych w obrębie Jeziora Swarzędzkiego odnajdują również odzwierciedlenie w wynikach badań. – Działania rekultywacyjne w Jeziorze Swarzędzkim prowadzone są od dwóch lat i w tym okresie zaobserwowaliśmy znaczną poprawę jakości wód w akwenie. Potwierdzają to wyniki badań czystości wody. Działania prowadzone są wielokierunkowo, służby miejskie pracują równolegle nad eliminowaniem nielegalnych odpływów ścieków do jeziora. – tłumaczy Marcin Młodziński z Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W planach są kolejne działania związane z rekultywacją Jeziora Swarzędzkiego tak, by pobliskie tereny stały się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla okolicznych mieszkańców i turystów. Już teraz w okolicy tego miejsca znajdują się m.in.: przystań, ścieżki rowerowe i spacerowe, ścieżka botaniczna, a także wielkopolski odcinek szlaku pielgrzymkowego do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Już w przyszłym roku nad Jeziorem Swarzędzkim ma powstać kolejna atrakcja – skatepark dla miłośników rolek, deskorolek i rowerów bmx.