Odpowiedzialność w praktyce.

10 kwietnia 2014

Raport  „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” to przekrój 403 dobrych praktyk CSR oraz 155 praktyk długoletnich. W tegorocznej publikacji uwzględniono praktyki 47 polskich firm. Charakterystyczny jest wzrost zgłoszeń płynących z małych i średnich przedsiębiorstw- pokazuje bowiem, że tematyka zrównoważonego rozwoju staje się coraz ważniejszym aspektem konkurencyjności firm, ale także świadczy o coraz większej dojrzałości polskich przedsiębiorców

„Dobre Praktyki CSR” to  działania, programy lub projekty realizowane przez firmy, pogrupowane są w Raporcie zgodnie z obszarami wymienionymi w normie ISO 26000:  ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Volkswagen Poznań zgłosił w sumie 7 projektów w kategoriach działania filantropijno-charytatywne, zdrowie pracowników, dialog z pracownikami, polityki i procedury, relacje z dostawcami, rekrutacja i adaptacja oraz programy prośrodowiskowe.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem na stronach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. http://odpowiedzialnybiznes.pl/