Nagroda dziennikarzy za odpowiedzialność

28 listopada 2013

Nasza fabryka zdobyła nagrodę dziennikarzy w Plebiscycie „As odpowiedzialnego biznesu” za program Puchar Mini Handball.

Kilkadziesiąt firm z całej Wielkopolski zgłosiło się do drugiej edycji Plebiscytu „As Odpowiedzialnego Biznesu”, którego celem jest promocja społecznie odpowiedzialnych przedsięwzięć realizowanych przez wielkopolskie firmy. W środę, 27 listopada w trakcie uroczystej gali statuetki odebrali laureaci tegorocznej edycji. Na imprezie obecni byli wszyscy przedstawiciele firm biorących udział w plebiscycie.
Statuetki i wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: mikro i małe, średnie i duże przedsiębiorstwo. Swoich faworytów wybrali także internauci oraz czytelnicy Głosu Wielkopolskiego. W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę dziennikarzy.

Kapituła Dziennikarzy, składająca się z przedstawicieli regionalnych mediów, zarówno prasy, radia jak i telewizji, rozpatrywała zgłoszone inicjatywy pod kątem: innowacyjności działań, potencjału medialnego, wpływu na pozytywny klimat wokół przedsiębiorczości oraz korzyści społecznych.

Zwycięska Inicjatywa „Volkswagen Poznań Mini Handball” – to kompleksowy program nauki gry w piłkę ręczną wśród dzieci z najbliższego otoczenia, obejmujący rozgrywki międzyszkolne, akademię szczypiorniaka, fundusz sportowy na wyposażenie szkół, zajęcia dodatkowe i inne formy promocji sportu, a także spotkania dla rodziców z psychologami sportowymi.

II Edycja Plebiscytu zorganizowana została w ramach Projektu „As Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez: Związek Pracodawców WIPH, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Centrum PISOP. Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.