Młodzi poznaniacy mają rady – nie tylko na odpady

20 grudnia 2013

Debata ekologiczna odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 9 na poznańskim Łazarzu. Jej celem będzie wypracowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy stanu środowiska, zwiększenia czystości oraz ilości zieleni w tamtejszej dzielnicy.

– Zależało nam na tym, by stworzyć projekt, który zaangażuje wszystkich uczniów, dlatego nasz pomysł obejmuje szerokie spektrum działań. Ważny też był dla nas aspekt edukacyjny. Chcemy, aby to dzieci inspirowały swoich rodziców do działań proekologicznych – zapowiadała już jakiś czas temu akcję „Rady na odpady” Małgorzata Berlik, wicedyrektor SP nr 9 w Poznaniu.

Wydarzenie ma skłonić do refleksji na temat tego, co każdy poznaniak może zrobić w celu ochrony środowiska i poprawy wyglądu miejsca, w którym żyje. W debacie wezmą udział uczniowie z sześciu łazarskich szkół podstawowych, jak również przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Oświaty Miasta Poznaniu, radni miejscy i Osiedla Św. Łazarz oraz przedstawiciele rad rodziców.

Debata zostanie podzielona na dwie części. Podczas pierwszej z nich uczniowie będą pracować w grupach nad propozycjami działań zmierzających do poprawy stanu najbliższego otoczenia. W drugiej części młodzi poznaniacy przekażą zgromadzonym gościom wypracowane wnioski, propozycje działań i petycje. W późniejszym terminie ich sugestie otrzyma też Mirosław Kruszyński, zastępca Prezydenta Miasta Poznania i przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Patronat honorowy nad debatą objął Przemysław Gonera ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

„Rady na odpady” to jeden z czterech zwycięskich projektów II edycji konkursu Niebieskie Granty Volkswagen Poznań.

– Cieszymy się, że możemy wspierać inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój miasta i regionu – mówi Monika Hajbowicz, Kierownik Działu Komunikacji Volkswagen Poznań, który co roku nagradza ekologiczne projekty Wielkopolan. – Tegoroczni laureaci otrzymali granty o łącznej wartości 24 tys. zł, które planują przeznaczyć nie tylko na realizację krótkookresowych projektów, ale również działań przyczyniających się poprawy najbliższego otoczenia w dłuższej perspektywie czasu – dodaje.

Program „Niebieskie Granty”, którego celem jest poprawa świadomości ekologicznej wśród Wielkopolan, został zainicjowany przez Volkswagen Poznań we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia w 2012 roku. Jest adresowany do organizacji pozarządowych, przedszkoli, szkół oraz pracowników Volkswagen Poznań. Więcej informacji na jego temat znajduje się na stronie www.niebieskiegranty.pl.