Klimatyczny tydzień w Volkswagen Poznań

16 lipca 2021

Dekarbonizacja, zielona energia, ochrona środowiska, bioróżnorodność, woda, odpady i gospodarka obiegowa - to tematy szeroko zakrojonej akcji "goTOzero" zainicjowanej przez koncern Volkswagen. Kampania obejmująca wszystkie marki, fabryki i zakłady Grupy, ma na celu wymianę informacji i promowanie współpracy na rzecz środowiska naturalnego wśród pracowników. Do działań w tym obszarze włącza się również Volkswagen Poznań, organizując w swoich zakładach w Poznaniu oraz we Wrześni Tydzień Ochrony Środowiska. W dniach od 12 do 16 lipca br. zaplanowane są w nich różne akcje proekologiczne, w tym nasadzenia roślin, pielęgnację lasu, czy specjalny webinar poświęcony ekologicznej jeździe samochodem.

Grupa Volkswagen mocno zaangażowała się w ochronę środowiska i działania ekologiczne, w związku z czym zamierza stać się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Kluczowe instrumenty do osiągnięcia tego celu obejmują elektryfikację gamy produktów, zmniejszenie śladu węglowego w łańcuchu dostaw i w operacjach produkcyjnych, a także recykling. W działania te aktywnie włącza się Volkswagen Poznań. Najnowszą inicjatywą spółki jest Tydzień Ochrony Środowiska (12 do 16 lipca) odbywający się w ramach organizowanej po raz pierwszy ogólnokoncernowej akcji „goTO zero weeks”. Tydzień i akcja „goTO zero weeks” mają na celu nie tylko działania na rzecz środowiska, ale również przybliżenie osobom zatrudnionym w Volkswagen Poznań założeń koncernowej wizji Zero Impact Factory. Wydarzenia zaznajamiające pracowników z założeniami strategii zaplanowano aż do października br.
”Kierunek naszych działań wyznacza strategia środowiskowa Koncernu Volkswagen, która za najważniejsze wyzwanie z jakim się zmaga dzisiejszy świat uznaje zmiany klimatu.” – mówi Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań. „Cały czas pracujemy w kierunku osiągnięcia naszych ambitnych celów środowiskowych. Wizję neutralnej dla klimatu oraz przyjaznej środowisku produkcji i logistyki realizujemy poprzez inwestycje w nowoczesne, niskoemisyjne, energooszczędne technologie, maszyny, urządzenia, edukację, współpracę z organizacjami społecznymi i zaangażowanie w projekty prośrodowiskowe. Nasz Tydzień Środowiskowy to wiele ciekawych inicjatyw, w które naprawdę warto się zaangażować – dla siebie, dla Volkswagen Poznań, dla naszej planety!” – podsumowuje Dietmar Mnich z Volkswagen Poznań
Na Tydzień Ochrony Środowiska w Volkswagen Poznań zaplanowano m.in. akcję ukwiecania terenu Odlewni VWP, w ramach której na jej terenie pojawi się kwietny skwer, donice z kwiatami oraz zrealizowany zostanie projekt „zielonej ściany”. Wartym podkreślenia jest tu fakt, że donice wykonane zostały w ramach projektu „Drugie Życie Odpadów”. Zbudowane zostały przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni z drewna odpadowego wykorzystywanego w fabrykach Volkswagen Poznań. Nasadzone zostaną w nich różne rośliny miododajne. Ponadto odbędzie się również specjalny webinar „Ecodriving bez tajemnic”, którego gościem będzie Kuba Bielak – znany dziennikarz motoryzacyjny i ekspert bezpiecznej jazdy. Na zakończenie tygodnia przewidziano dodatkowe akcje z udziałem dużej części załogi VWP: pielęgnację lasu nazwanego „Caddy”, który znajduje się obok zakładu w Poznaniu, nasadzenia młodych roślin w zakładzie we Wrześni, a na koniec wielki quiz wiedzy o Zero Impact Factory.