Jesteśmy „Dobrze widziani”

08 listopada 2013

Nasza fabryka zdobyła tytuł “Firmy dobrze widzianej”. Gala, podczas której wręczony został symboliczny dyplom, odbyła się 19 listopada w Warszawie.

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. Oceny dokonano na podstawie Ankiety Konkursowej prowadzonej przez Business Centre Club, która zawierała podstawowe informacje o działalności każdej z firm w zakresie spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Istotnym elementem podlegającym ocenie była:

  • opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,
  • skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat
  • polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.