Ekologia ma kolor niebieski

06 lutego 2016

Rekordowa liczba 68 projektów wpłynęła pod obrady jury czwartej edycji konkursu „Niebieskie Granty’.  Celem programu jest wsparcie projektów, które podnoszą świadomość ekologiczną Wielkopolan. W tegorocznej edycji wygrało pięć pomysłów przygotowanych przez stowarzyszenia, fundacje i placówki edukacyjne, dla których ważne są tematy związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną oraz konkretnymi działaniami wpływającymi na ochronę środowiska. Każdy z laureatów otrzyma po 6 000 złotych wsparcia na realizację swoich pomysłów. Dodatkowo wsparciem przy realizacji jednego z projektów będzie VW Caddy, który zostanie przekazany bezpłatnie na okres dwunastu miesięcy.

Niebieskie Granty to konkurs ekologiczny zainicjowany w 2012 roku przez Volkswagen Poznań.  Adresowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, organizacji pożytku publicznego, w szczególności fundacji i stowarzyszeń. Celem programu jest promowanie aktywności proekologicznych poprzez realizację programów edukacyjnych angażujących lokalne społeczności. Volkswagen Poznań oferuje wsparcie finansowe na przeprowadzenie najlepszych pomysłów.  Pula środków do podziału pomiędzy zwycięskimi projektami wynosi w każdej edycji aż 24 000 złotych. Dodatkowym wsparciem jest także Volkswagen Caddy, który zostaje przekazany jednej organizacji bezpłatnie na okres jednego roku .

W tym roku konkurs cieszył się ogromnym, rekordowym zainteresowaniem. - Wpłynęło do nas 68 wniosków z różnych miejsc, z całej Wielkopolski – opowiada Monika Hajbowicz, Kierownik Działu Komunikacji Volkswagen Poznań.  – To najwięcej we wszystkich dotychczasowych edycjach.  Do tego pomysły są coraz ambitniejsze i ciekawsze, a jury ma coraz trudniejsze zadanie.

Nadesłane wnioski zostały ocenione przez specjalnie powołane jury. W jego skład weszli pracownicy Volkswagen Poznań, Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz Rad Osiedli, działających w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych Spółki.

„Wszystkie nadesłane wnioski oceniliśmy według precyzyjnie określonych kryteriów. Duży nacisk kładziemy na aspekt aktywizacji lokalnych społeczności, poszukiwanie dodatkowych partnerów przy realizacji projektu, czy długotrwałość efektów prowadzonych prac.” – Mówi Mikołaj Jóźwiak, który odpowiada za realizację programu „Niebieskie Granty”

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu „Niebieskie Granty” są:

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni - projekt „Myśl ekologicznie – korzystaj sensorycznie”, którego nadrzędnym celem jest stworzenie zielonego zakątka dla podopiecznych placówki oraz mieszkańców Wrześni. Wiele prac wykonają samodzielnie uczestnicy warsztatów, czyli osoby niepełnosprawne intelektualnie czy ruchowo.
  2. Fundacja „Ratuj ryby” – projekt „ECO Edukacja”, który zakłada między innymi zarybienie Warty oraz działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnego korzystania z rzek i konsekwencji degradacji środowiska wodnego
  3. Stowarzyszenie Wildzianie – „Mój jest ten kawałek ogródka”, którego celem jest ochrona oraz poprawa wizerunku drzew oraz mis drzew przy Wileckich ulicach. Wytypowane drzewa będą objęte adopcją przez Wildeckie szkoły, przedszkola oraz stowarzyszenia.
  4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. R. Traugutta w Poznaniu i pracownicy VWP – projekt „W zielonym gaju Piątki”. Dzięki realizacji projektu zazieleni się teren jednej z wildeckich szkół. Projekt wzbogacony będzie o bardzo liczne i różnorodne akcje edukacyjne.
  5. Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni wraz ze Strażą Miejską – „GRAN(A)TOWY EKO-PORTAL”. Projekt ma na celu podnieść świadomość ekologiczną w zakresie segregacji odpadów. Przekazany samochodów będzie codziennym narzędziem pracy miejskich strażników, którzy z jego pomocą będą monitorować oraz likwidować dzikie wysypiska śmieci. Ponad to samochód będzie wykorzystywany przez Straż Miejską współpracującą z Warsztatem Terapii Zajęciowej do całorocznych działań edukacyjnych w szkołach na terenie gminy Września oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w zakresie gospodarki odpadami.

W czterech edycjach konkursu poznańska fabryka Volkswagen przeanalizowała ponad 120 wniosków, wsparła realizację 18 projektów, przeznaczając na to ponad 100 tysięcy złotych. Dodatkowo przez trzy kolejne lat wyprodukowane w Poznaniu Volkswageny Caddy pomagały w szerzeniu wiedzy ekologicznej.

Postęp prac przy realizacji tegorocznych projektów będzie można śledzić na stronie www.niebieskiegranty.pl.