Eko oszczędności w VW Poznań

14 czerwca 2017

Fabryka samochodów Volkswagen Poznań, w której w ostatnim roku powstało 185 000 samochodów – modeli VW Caddy i VW Transporter i Odlewnia Volkswagen Poznań- która wyprodukowała w minionym roku  30 500 ton  komponentów, zużyły w tym okresie  blisko 365 000 MWh energii elektrycznej. To najniższe  zużycie energii na przestrzeni ostatnich 5 lat,  pomimo wzrostu produkcji samochodów o 12%. Oszczędności w zużyciu energii szacuje się przy tym na 79 000 MWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną prawie 17 500 gospodarstw domowych.

Volkswagen Poznań zgodnie z prowadzoną własną polityką środowiskową i koncernową strategią Think Blue. Factory.  zamierza do 2018 roku zmniejszyć obciążenie dla środowiska o 25% w stosunku do roku 2010, na każdy wyprodukowany samochód i każdą wytworzoną część.Optymalizacje dotyczą pięciu  kluczowych wskaźników środowiskowych:  zużycia wody, energii elektrycznej, emisji lotnych związków organicznych oraz dwutlenku węgla,  a także produkcji odpadów.

Dumy z osiągniętych rezultatów nie kryje Katarzyna Nowojewska, pełnomocnik zarządu ds. ochrony środowiska:  „Tak niski poziom zużycia energii to nasz fantastyczny sukces, który świadczy nie tylko o zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, ale również o świadomych pracownikach , którzy wiedzą jak oszczędzać zasoby, a także sami zgłaszają nam swoje pomysły na kolejne optymalizacje.”

Sławomir Wichniarz, pełnomocnik zarządu ds. energii dodaje, że ponadto ”Program Think Blue. Factory. przynosi już dziś konkretne rezultaty  dzięki wdrożonym energooszczędnym rozwiązaniom. Przykładem jest zastosowanie  efektywnych energetycznie urządzeń produkcyjnych takich jak: sprężarka o płynnej regulacji wydajności z modułem odzysku ciepła czy modernizacji urządzeń termowentylacyjnych. Istotny wpływ na osiągnięcie wspólnego celu VWP ma również każdy z nas indywidualnie,  poprzez drobne czynnosci, jak  wyłączanie urządzeń biurowych lub produkcyjnych po zakończeniu pracy. Wszystkie te działania pozwoliły na obniżenie poziom zużycia energii o 26,47% w porównaniu z 2010 rokiem”

 W ramach programu „Think Blue.Factory”  zakłady  Volkswagena, w tym VW Poznań pracują od 2010 roku nad efektywnym wykorzystaniem zasobów w fabrykach przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji.
Zużycie energii oraz wielkość emisji CO2 to dwa spośród pięciu kluczowych wskaźników, które do 2018 roku mają w ramach programu „Think Blue.Factory” zostać zmniejszone o 25%.