Best-Apprentice-Award 2013

10 listopada 2013

Zeszłoroczny absolwent klasy kształcącej się w zawodzie mon­tera mechatronika, Patryk Piaseczny, należy do najlepszych absolwen­tów w koncernie Volkswagen. Nasz były uczeń, który obecnie jest pracownikiem Utrzymania Ruchu Montażu, został zakwali­fikowany do tego grona poprzez uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu końcowego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK.

W dniach 5-9 listopada 2013 roku odbywał się w Braun­schweigu międzynarodowy zjazd najlepszych absolwentów uczestniczących w programach kształcenia zawodowego prowadzonych przez różne marki Koncernu Volkswagen - Best-Apprentice-Award 2013. Integracyjny tydzień wypełniony był przeróżnymi atrakcjami, a jego zwieńczeniem była uroczystość 8 listopada, podczas której absolwenci otrzymali osobiste gratulacje od najwyższego kierownictwa koncernu.

 

Volkswagen Poznań już od 2005 roku współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu. Obecnie kształcimy wspólnie w pięciu zawodach: monter mechatronik, mechanik pojazdów samocho­dowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Szczegóły można znaleźć w Intranecie, w broszurach oraz w Centrum Rozwoju Kompetencji i Organizacji PS-2, tel. 2022 lub 1424.

 

Łukasz Kałmucki,

Rozwój Kompetencji Fachowych

i Kształcenie Zawodowe