Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i Energią

Działania na rzecz ochrony środowiska należą do priorytetów Volkswagen Poznań. Świadczy o tym obowiązująca w zakładach polityka środowiskowa , której głównym założeniem jest ciągłe minimalizowanie oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego według międzynarodowej  normy ISO 14001 potwierdził, że zakłady Volkswagen Poznań spełniają wymagania prawne związane z ochroną środowiska oraz doskonalą technikę produkcji tym zakresie.

Zakłady VWP nr 1 i 4 posiadają certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 od 2004 roku, natomiast odlewnia już o 2002 roku.
W tym roku wszystkie te zakłady zostały połączone wspólnym systemem. Kolejnym krokiem było stworzenie i  wdrożenie Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001 do istniejącego systemu ISO 14001, w wyniku czego powstał Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Energią.

System ten stanowi narzędzie umożliwiające każdemu przedsiębiorstwu prowadzenie w sposób ciągły i systematyczny nad wpływem wywieranym poprzez swoją działalność na środowisko naturalne oraz na gospodarkę energetyczną. Oparcie się na zapisach zawartych w standardach ISO 14001 orz ISO 50001 pozwala zidentyfikować  elementy działalności przedsiębiorstwa, mające wpływ na środowisko i gospodarkę energetyczną.

Najważniejszym dokumentem w obu systemach jest Polityka Środowiskowa i Energetyczna, która została w tym roku zaktualizowana. Dokument ten zawiera zasady, jakimi kieruje się VW Poznań z zakresie ochrony środowiska i gospodarki energetycznej. Głównymi założeniami polityki środowiskowej i energetycznej są ciągła poprawa, zminimalizowanie wpływu fabryki na otaczające ją środowisko przyrodnicze oraz ograniczenie zużycia mediów.

Skuteczność podejmowanych działań oraz prawidłowość wdrożenia i bieżącego zachowywania zasad obowiązujących norm, jest regularnie poddawana kontroli przez niezależnych audytorów. Ich pozytywna opinia pozwala uznać Volkswagen Poznań za przedsiębiorstwo spełniające wysokie wymagania środowiskowo-energetyczne systemów ISO 14001 oraz ISO 50001.