• Dobry start.

  Program wdrożeniowy

  Dla nowo zatrudnionego pracownika przewidziane jest szkolenie wdrożeniowe pozwalające zdobyć główne informacje o firmie i przebiegu procesów w VWP.

  Nowy pracownik biurowy ma praktyczną okazję doświadczenia specyfiki pracy na montażu lub lakierni oraz poznania oczekiwań naszych klientów poprzez wizytę u dealera VW.

  Nowy pracownik bezpośredniej produkcji ma możliwość wzięcia udziału w praktycznych szkoleniach pozwalających zdobyć  podstawowe umiejętności niezbędne do wykonywania codziennych zadań, poznaje również zasady funkcjonowania  systemu produkcyjnego poprzez udział  w szkoleniach organizowanych przez Akademię VWP

 • Akademia VWP

  Akademia VWP to Centrum Treningowe, w ramach którego szkolimy pracowników Volkswagen Poznań. Prowadzimy również szkolenia dla firm zewnętrznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

  Szkolenia w ramach Akademii VWP

  Programy rozwojowe

  Nasza oferta szkoleń i programów rozwojowych wspiera rozwój umiejętności fachowych oraz interpersonalnych (ponadfachowych).

  Rozwój organizacji

  Ważna jest dla nas wysoka jakość i efektywność szkoleń, którą na bieżąco monitorujemy.

  Ścieżki rozwoju

  Stawiamy na Naszą załogę, dlatego każdy pracownik ma szanse na awans poziomy i pionowy.

  Szkolenia

  Każdemu pracownikowi oferujemy szkolenia dopasowane do jego aktualnych zadań.

  Warsztaty działowe i między działowe

  Korzystamy z różnych instrumentów analizy potencjału do określenia mocnych i słabych stron Naszych pracowników. Jest to punkt wyjścia do zaplanowania indywidualnej ścieżki rozwoju.

 • Aktywności profilaktyczne

  Volkswagen Poznań aktywnie wspiera swoich pracowników w dbaniu o własne zdrowie organizując różnorodne działania profilaktyczne i prozdrowotne w miejscu pracy.

  Więcej

  Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe VWP

  Obiekt powstał z myślą o pracownikach, którzy chcą nie tylko poprawić swoją sylwetkę, ale przede wszystkim polepszyć swój stan zdrowia i samopoczucie

  Więcej

  Checkup

  Jest to dobrowolny, kompleksowy przegląd zdrowotny oferowany każdemu pracownikowi raz na 4 lata. Badanie to obejmuje szeroki zakres badań diagnostycznych zakończonych poradą lekarską.

  Więcej

  Ergonomia miejsca pracy

  Uzupełnieniem działań prozdrowotnych oraz medycznych jest doradztwo ergonomiczne.

  Więcej

  Opieka ambulatoryjna

  Pracownikom oferowana jest całodobowa opieka medyczna w Ambulatoriach obecnych we wszystkich zakładach na terenie miasta Poznania i Swarzędza.

  Więcej

  Program Przyszła Mama

  Z myślą o ciężarnych kobietach w VWP, powstał program Przyszła Mama. Jest on skierowany do wszystkich kobiet, które spodziewają się dziecka, a chcą jeszcze pozostać aktywne zawodowo.

  Więcej

  Strategia zdrowotna

  Przedsiębiorstwo koncentruje się nie tylko na realizowaniu badań kodeksowych oraz zapewnieniu pracownikom pomocy ambulatoryjnej, ale od wielu lat konsekwentnie oferuje wiele dodatkowych badań i aktywności wspierających zdrowie pracowników.

  Więcej

  Wyzwania demograficzne

  W Volkswagen Poznań jesteśmy świadomi zmian demograficznych, jakie stopniowo zachodzą w naszym społeczeństwie.

  Więcej
 • Eventy

  Pracownicy poznańskiej fabryki stanowią jej najważniejszą wartość.

  Więcej

  Przywilej Korzyści

  Przywilej Korzyści to sprawdzona oferta sprzedaży nowych samochodów.

  Więcej

  Centrum Rehabilitacyjno- Sportowe

  Poza godzinami pracy, pracownicy do swojej dyspozycji mają nowoczesną i w pełni wyposażoną salę  do ćwiczeń siłowych.

  Więcej