Strategia

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Volkswagen Poznań

  W grudniu 2014 roku Zarząd naszej firmy wraz z dyrektorami Zakładów oraz przewodniczący OM NSZZ Solidarność przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która precyzuje kluczowe dla nas wyzwania i jasno definiuje najważniejsze cele. Dokument powstał po blisko roku intensywnych prac i licznych konsultacji z przedstawicielami wszystkich obszarów. Strategia wraz z zestawem wskaźników stanowi dziś podstawę odpowiedzialnego zarządzania naszą firmą.

  Więcej

 • Priorytety zaangażowania społecznego 2016-2020

  Prezentujemy priorytety naszego zaangażowania społecznego na lata 2016-2020. Sprawdż, jakie działania zamierzamy wspierać w najbliższym czasie.

  Więcej

 • Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes

  Zachęcamy do zapoznania się z nową broszurą opisującą działania Volkswagen Poznań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest to pierwsza publikacja zbierająca projekty skierowane do pracowników oraz otoczenia zewnętrznego.

  Więcej

 • Sąsiedzi

  Jako fabryka samochodów użytkowych mamy świadomość wpływu jaki wywieramy na otoczenie, chcemy równoważyć ten wpływ poprzez poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

  Więcej

 • Pracownicy

  Jednym z priorytetów strategii Volkswagena jest bycie najlepszym pracodawcą. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest prowadzenie permanentnego i szczerego dialogu z pracownikami i partnerem społecznym.

  Więcej