Program 1+1=3

Razem znaczy więcej!

Program „1+1=3 Razem znaczy więcej” to akcja, która narodziła się z chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym w regionie Wielkopolski. Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w tym regionie, zatrudnia przeszło 9000 osób i właśnie z tej ilości rodzi się siła. Dzięki zaangażowaniu kilku tysięcy pracowników fabryki, chcących wspierać finansowo potrzebujących udaje nam się już od 7 lat wywoływać uśmiech na twarzach podopiecznych różnych organizacji pożytku publicznego.

Program jest połączeniem wolontariatu pracowniczego i zbiórki publicznej, którą organizuje dana fundacja lub stowarzyszenie na terenie udostępnionym przez Volkswagen Poznań.Program 1+1=3 wspierany jest OM NSZZ "Solidarność" w Volkswagen Poznań. 

Jakie fundacje wspieramy?

W ramach naszego programu wspieramy organizacje z regionu Wielkopolski, które w ramach corocznego głosowania wybierają pracownicy fabryki. W ramach jednej edycji programu wspieramy tylko jedną, wskazana przez pracowników fundację lub stowarzyszenie.

W jaki sposób wspieramy?

Pracownicy zatrudnieni przez Volkswagen Poznań każdego roku dobrowolnie przystępują do programu i godzą się tym samym na comiesięczne potrącanie z ich wynagrodzenia 1 złotówki, która przekazywana jest bezpośrednio na konto wybranej większością głosów fundacji. To pierwsza „jedynka” z naszego równania. Druga „jedynka” to symboliczny datek, który do skarbon z logo programu mogą wrzucić wszystkie osoby przybywające na teren fabryki, goście, kontrahenci, zwiedzający. A dlaczego w naszym równaniu 1+1 daje trzy, a nie zgodnie z matematycznym wyliczeniem 2? Otóż to wartość dodana, uśmiech, który otrzymujemy w zamian za pomoc od osób, którym udało nam się pomóc.

1 złoty wydaje się być niewielką kwotą, ale przemnożony przez ilość pracowników, którzy przystępują do programu i 12 miesięcy trwania akcji daje sumy, dzięki którym udaje się „góry przenosić”.

Komu pomogliśmy?

W ramach zakończonych edycji Programu 1+1=3 opatrzonego hasłem „Razem znaczy więcej” udało nam się zebrać łącznie prawie 500.000 złotych. W minionych edycjach wsparcie uzyskali:

  • Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi (dwukrotonie) - łączne wsparcie w wyskości 161.185 PLN. Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu im. K. Jonschera Uniwersystetu Medyczego K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole, które otrzymało 58.000 PLN, które przeznaczono na remont placówki
  • Stowrzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci. Stowarzyszenie uzyskało wsparcie w kwocie 64.000 PLN. Środki przeznaczono na realizację programu "W szpitalu chcę być z mamą" realizowanego w Kliniec Onkologi, Hematologi i Transplantologi Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  • Stowrzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka - wsparcie w V i VI Edycji Programu) na łączną kwotę 128.000 PLN, z której sfinansowano rehabilitację i terapię dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz zakupiono niezbędnę pomoce i sprzęt do usprawniania i przystosowywania do życia podopiecznych Stowarzyszenia.
  • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Dominikanek w Mielżynie k. Witkowa. Wsparcie wyniosło 67.310 PLN

W rytmach Genesis.

W ramach jubileusz 20-lecia 2 września 2013 w Teatrze Wielkim w Poznaniu został zorganizowany premierowy koncert charytatywny Raya Wilsona. Dochód z koncertu został przekazany Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, którą wspieraliśmy w czwartej edycji programu.
Regulamin