Szkolenie "Moduł NLK"

NLK (Nowa Logistyczna Koncepcja) powstała, by zoptymalizować procesy logistyczne od miejsca zabudowy aż po dostawców tak, aby zagwarantować możliwie najlepszy i najszybszy przepływ materiału. NLK stawia na pierwszym miejscu pracownika i jest ukierunkowana na tworzenie wartości dodanej oraz takt klienta.

Część teoretyczna
Podczas części teoretycznej uczestnicy poznają różnice między stanem przed NLK, jak i po wdrożeniu NLK, a także główne założenia, zalety i narzędzia, które są wykorzystywane podczas wdrażania tej metody w Volkswagen Poznań

Część praktyczna
Podczas drugiej części szkolenia uczestnicy w praktyce analizują przepływ towaru i pojemników w łańcuchu dostaw, poczynając od dostawcy, aż do punktu zabudowy na linii produkcyjnej.
Część praktyczna obejmuje 75% całkowitego czasu szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4,5h