Moduł Jakościowy

W chwili obecnej walka o klienta na rynku odbywa się w trzech aspektach: ceny, jakości i obsługi.  Dwa pierwsze stanowią niezbędny warunek zdobycia przewagi  nad konkurencją, trzeci decyduje o sukcesie lub porażce rynkowej. Jakość jest zatem jednym z podstawowych elementów budujących bazę sukcesu, na którą każdy z nas ma wpływ. Volkswagen Poznań w szczególny sposób dba o ten aspekt. Dzięki temu osiągamy m.in lepszą reputację, poprawę wyników sprzedaży, długoterminową zyskowność, mniejsze niebezpieczeństwo reklamacji oraz niższe koszty wytwarzania.

Część teoretyczna.
Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z wpływem, jaki sami mają na jakość produktu. Ponadto zapoznają się z zewnętrznymi i wewnętrznymi narzędziami weryfikacji poziomu jakości.  Pozostałe tematy to: prawidłowe rozpoznawanie błędów, sposób przypisywania odpowiedniej kategorii błędów wg wytycznych auditowych, a także konsekwencje wynikające z ich popełniania.

Część praktyczna
Podczas drugiej części szkolenia uczestnicy w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę na przygotowanych rekwizytach. Jej celem jest uświadamianie pracownikom, że jakość jest największym atrybutem Volkswagena w walce o klienta na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku samochodowym. Uczestnicy poznają zewnętrzne i wewnętrzne narzędzia weryfikujące jakość oraz sposób oceniania i obliczania noty przez audytorów.
Część praktyczna obejmuje 75% całkowitego czasu szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2,5 h

Moduł Jakościowy II

W chwili obecnej walka o klienta na rynku odbywa się w trzech aspektach: ceny, jakości i obsługi.  Dwa pierwsze stanowią niezbędny warunek zdobycia przewagi  nad konkurencją, trzeci  decyduje o sukcesie lub porażce rynkowej. Jakość jest zatem jednym z podstawowych elementów budujących bazę sukcesu, na którą każdy z nas ma wpływ. Volkswagen Poznań w szczególny sposób dba o ten aspekt. Dzięki temu osiągamy m.in lepszą reputację, poprawę wyników sprzedaży, długoterminową zyskowność, mniejsze niebezpieczeństwo reklamacji oraz niższe koszty wytwarzania.

Część teoretyczna.
Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z wpływem, jaki sami mają na jakość produktu. Na szkoleniu uczestnicy zostaną zapoznani m. in. z reklamacjami z rynku klienta, rankingiem jakości w koncernie oraz zagrożeniami i konsekwencjami dla firmy związanymi ze złą jakością. Poruszone zostaną także tematy DLQ, połączenia TLD, obieg części uszkodzonych oraz reklamacyjnych.

Część praktyczna
Przebieg części praktycznej cechuje wspólna praca grupowa pracowników ze wszystkich obszarów na jednym elemencie (przekroju pojazdu) z oznaczonymi błędami
Do dalszego przebiegu szkolenia wybierany jest jeden z przedstawionych błędów. Celem jest ustalenie czynności, czasu i kosztów, które konieczne są do poprawy błędu w następujących po sobie obszarach w procesie (wg zasady: im dalej, tym gorzej).

Część praktyczna obejmuje 75% całkowitego czasu szkolenia.