Szkolenie "Symulacja fabryki"

Moduł „Symulacja fabryki” ma na celu przybliżenie uczestnikom szkolenia wszelkich aspektów związanych ze szczupłym wytwarzaniem (Lean Manufacturing) wynikającym z ogólnokoncernowej wizji Volkswagena. Szczupłe wytwarzanie jest sposobem zarządzania polegającym na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw (wszystkie czynności nie dodające wartości do produktu) przy jednoczesnym podnoszeniu wartości dodanej, ciągłym doskonaleniu oraz pracy zespołowej. Moduł prezentuje również narzędzia i metody wykorzystywane podczas warsztatów PCU wraz z przykładami praktycznego zastosowania ich na liniach produkcyjnych.

Część teoretyczna
Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznają się z założeniami „Drogi Volkswagena” i celem wyznaczonym na 2018 rok. Ponadto omawiane są metody i narzędzia stosowane podczas warsztatów PCU odbywających się na obszarach produkcyjnych.

Część praktyczna
Podczas drugiej części szkolenia uczestnicy w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę na przygotowanej linii produkcyjnej. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy uczą się, jak optymalizować stanowiska pracy, dostrzegać i rozróżniać marnotrawstwa oraz starać się je eliminować.
Część praktyczna obejmuje 75% całkowitego czasu szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 4,5h