• Co mierzymy?

    postawa ciała, ciężary, siły, obciążenia kończyn górnych, inne np. drgania

    Metoda & narzędzia

    Na podstawie analiz czasowych (wg MTM/REFA) wykonywane są analizy ergonomii stanowisk pracy wg EAWS. 

    Stosowane są takie narzędzia pomiarowe jak: siłomierz, waga, miara, stoper, kamera video.