Centrum Szkoleniowe Lakierni

Jednym z głównych czynników mających wpływ na wybór danego pojazdu przez klienta jest jakość produktu. Jest to czynnik na który każdy z nas ma wymierny wpływ. Volkswagen Poznań w szczególny sposób dba o ten aspekt. Dzięki temu osiągamy m.in lepszą reputację, poprawę wyników sprzedaży, długoterminową zyskowność. Chcąc zaspokoić oczekiwania klientów marki, w lutym 2012 r. zostało otworzone nowoczesne Centrum Treningowe Lakiernia gdzie pracownicy mogą doskonalić swoje umiejętności.

Część teoretyczna
Podczas jednodniowej części teoretycznej pracownicy dowiadują się jaki wpływ mają na jakość oraz jakie zasady zachowania należy przestrzegać na lakierni. Poznają również takie metody jak: 9 rodzajów marnotrawstwa, 5S, standaryzacja, zasady ergonomii.

Część praktyczna
Podczas części praktycznej odbywa się trzy dniowy trening w podziale na moduły: nakładanie masy PVC, lakierowanie oraz szlifowanie i polerowanie. Podczas treningów pracownicy pogłębiają swoje umiejętności praktyczne a także zapoznają się z całym procesem produkcyjnym lakierni. Każdy moduł składa się z trzech elementów: Czynności bazowe, praca na elemencie oraz czynności procesowe. Mając na względzie rosnącą średnią wieku załogi, dużą uwagę podczas szkolenia przykłada się do ćwiczeń z wykorzystaniem zasad ergonomii. Centrum szkoleniowe lakierni, podczas pracy, zapewnia pracownikom wsparcie doświadczonych trenerów oraz prace w przyjemnej atmosferze.