Akademia VWP

Akademia VWP to Centrum Treningowe, w ramach którego szkolimy pracowników Volkswagen Poznań z zakresu szczupłego wytwarzania, eliminowania wszelkiego rodzaju marnotrawstw na stanowiskach pracy, poprawy ergonomii, standaryzacji miejsca pracy oraz doskonalenia czynności procesowych.  Do dyspozycji naszych pracowników jest obecnie 10 modułów szkoleniowych. Do tej pory od początku istnienia Akademii VWP (07.2009 r.) przeprowadziliśmy już ponad 1300 szkoleń, podczas których odwiedziło nas  w sumie ponad 11000 osób.

 • Szkolenie „Przygotowanie produkcji”

  Ukształtowanie stanowisk pracy i jej przebiegów jest głównym zadaniem osoby zajmującej się tworzeniem danego stanowiska pracy.

  Więcej

 • Szkolenie „5S”

  5S jest metodą wywodzącą się z Japonii składającą się z pięciu kroków (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina). Jej celem jest ukształtowanie miejsca pracy i procesów w sposób, który zapewnia  podniesienie wydajności przez wyeliminowanie strat, poprawę procesów oraz redukcję zbędnych procesów.

  Więcej

 • Szkolenie „Moduł Jakościowy” I i II

  W chwili obecnej walka o klienta na rynku odbywa się w trzech aspektach: ceny, jakości i obsługi. Dwa pierwsze stanowią niezbędny warunek zdobycia przewagi nad konkurencją, trzeci decyduje o sukcesie lub porażce rynkowej. Jakość jest zatem jednym z podstawowych elementów budujących bazę sukcesu, na którą każdy z nas ma wpływ. Centrum Szkoleniowe Lakierni.

  Więcej

 • Szkolenie „Symulacja Fabryki”

  Moduł „Symulacja fabryki” ma na celu przybliżenie uczestnikom szkolenia wszelkich aspektów związanych ze szczupłym wytwarzaniem (Lean Manufacturing) wynikającym z ogólnokoncernowej wizji Volkswagena.

  Więcej

 • Centrum Szkoleniowe Lakierni

  Jednym z głównych czynników mających wpływ na wybór danego pojazdu przez klienta jest jakość produktu. Jest to czynnik na który każdy z nas ma wymierny wpływ.

  Więcej

 • Szkolenie „Moduł NLK”

  NLK (Nowa Logistyczna Koncepcja) powstała, by zoptymalizować procesy logistyczne od miejsca zabudowy aż po dostawców tak, aby zagwarantować możliwie najlepszy i najszybszy przepływ materiału. NLK stawia na pierwszym miejscu pracownika i jest ukierunkowana na tworzenie wartości dodanej oraz takt klienta.

  Więcej

 • Szkolenie „Praca zgodna ze standardem”

  Standardem pracy można określić przeprowadzanie każdego z procesów w identyczny sposób przez wszystkich pracowników. Praca standaryzowana to najlepsza obecnie metoda wykonywania zadania.. Szkolenie pokazuje również zagrożenia i konsekwencje w przypadku braku lub nieprzestrzegania standardu.

  Więcej

 • Szkolenie „Moduł S.M.E.D.”

  W obecnej chwili walka o klienta na rynku wymusza na producentach zwiększenie produktywności przy jednoczesnej dywersyfikacji wytwarzanych produktów i elastyczności systemu produkcyjnego. Przekłada się to na konieczność częstego przezbrajania maszyn, by produkować szeroką gamę wyrobów. Każde przezbrojenie zajmuje czas, przez co wydłuża proces i obniża wydajność. Im krótszy jest czas przezbrojenia, tym mniejsze partie produktów można opłacalnie produkować. Aby to osiągnąć stosuje się metodę SMED (z ang. Single Minute Exchange of Die) - przezbrojenie w pojedynczych minutach.

  Więcej