3P- Proces Przygotowania Produkcji

Ukształtowanie stanowisk pracy i jej przebiegów jest głównym zadaniem osoby zajmującej się tworzeniem danego stanowiska pracy. Konstruktor biorąc pod uwagę zarówno kryteria ekonomiczne i humanizacji pracy tworzy stanowisko pracy zapewniające: określenie organizacji pracy pod względem podziału czynności, czasu, rozplanowania przestrzennego stanowiska, dużą wydajność jednostkową, wystarczającą jakość, niewielkie koszty zależne od czasu, odpowiednie obciążenia pracy oraz wymagane bezpieczeństwo pracy.
Podczas projektowania stanowiska pracy konstruktor musi w sposób szczególny uwzględnić rolę pracownika. Dopasowanie stanowiska pracy nie służy tylko wygodzie. Praca w warunkach komfortu lub dyskomfortu ma bezpośredni wpływ na samopoczucie oraz zdrowie pracownika, a w konsekwencji na jego wydajność, bezpieczeństwo pracy i ilość popełnianych błędów.

Część teoretyczna
W części teoretycznej podjęta zostanie tematyka procesu planowania przyszłego produktu oraz procesu z optymalnym wykorzystaniem zasobów przy uwzględnieniu pracowników, techniki, powierzchni i nakładu logistycznego.

Część praktyczna
Podczas drugiej części szkolenia uczestnicy w praktyce będą mieli możliwość przy pomocy kartonu, styropianu, desek oraz pojemników możliwość utworzenia planowanych stanowisk pracy pod względem rozplanowania, ergonomii, rodzaju dostawy materiału oraz ukształtowania samego produktu.

W szkoleniu uczestniczyć będą pracownicy, którzy zgłoszeni zostali do uczestnictwa w warsztatach 3P na produkcji.

Czas trwania szkolenia: 7h