1+1=3

Razem znaczy więcej!

Program „1+1=3 Razem znaczy więcej” to akcja, która narodziła się z chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym w regionie Wielkopolski. Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w tym regionie, zatrudnia przeszło 6000 osób i właśnie z tej ilości rodzi się siła. Dzięki zaangażowaniu kilku tysięcy pracowników fabryki, chcących wspierać finansowo potrzebujących udaje nam się już od 4 lat wywoływać uśmiech na twarzach podopiecznych różnych organizacji pożytku publicznego.

Program jest połączeniem wolontariatu pracowniczego i zbiórki publicznej, którą organizuje dana fundacja lub stowarzyszenie na terenie udostępnionym przez Volkswagen Poznań.

Jakie fundacje wspieramy?

W ramach naszego programu wspieramy organizacje z regionu Wielkopolski, które w ramach corocznego głosowania wybierają pracownicy fabryki. W ramach jednej edycji programu wspieramy tylko jedną, wskazana przez pracowników fundację lub stowarzyszenie.

W jaki sposób wspieramy?

Pracownicy zatrudnieni przez Volkswagen Poznań każdego roku dobrowolnie przystępują do programu i godzą się tym samym na comiesięczne potrącanie z ich wynagrodzenia 1 złotówki, która przekazywana jest bezpośrednio na konto wybranej większością głosów fundacji. To pierwsza „jedynka” z naszego równania. Druga „jedynka” to symboliczny datek, który do skarbon z logo programu mogą wrzucić wszystkie osoby przybywające na teren fabryki, goście, kontrahenci, zwiedzający. A dlaczego w naszym równaniu 1+1 daje trzy, a nie zgodnie z matematycznym wyliczeniem 2? Otóż to wartość dodana, uśmiech, który otrzymujemy w zamian za pomoc od osób, którym udało nam się pomóc.

1 złoty wydaje się być niewielką kwotą, ale przemnożony przez ilość pracowników, którzy przystępują do programu i 12 miesięcy trwania akcji daje sumy, dzięki którym udaje się „góry przenosić”.

Komu pomogliśmy?

W ramach 3 zakończonych edycji Programu 1+1=3 opatrzonego hasłem „Razem znaczy więcej” udało nam się zebrać łącznie 170.000 złotych. W pierwszej edycji wspieraliśmy Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, do której los uśmiechnął się także i w tym roku, w edycji, która dobiegnie końca w grudniu 2013. W drugiej edycji programu współpracowaliśmy z Terenowym Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole, a w trzeciej edycji, w roku 2012 wsparliśmy organizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci program „W szpitalu chce być z mamą”.

W rytmach Genesis.

Fabryka Volkswagen Poznań obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia. Z tej okazji 2 września w Teatrze Wielkim w Poznaniu został zorganizowany premierowy koncert charytatywny Raya Wilsona, przy akompaniamencie Berlińskiej Orkiestry Symfonicznej. Dochód z koncertu zostanie przekazany Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, którą wspieramy w bieżącej edycji programu.